Nyheter

Forsøker å senke temperaturen

Et helikopter henter vann i et forsøk på å fylle opp lagerbassenget på Fukushimas reaktor 3.
cta.ca

Publiseringsdato: 17. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Krisemannskapene kjemper en knallhard kamp for å få fylt vann i to lagerbasseng for brukt atombrensel. – Bildet som nå tegner seg der, er lite oppløftende, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Vannbassengene som lagrer brukt reaktorbrensel står i dag i sentrum for innsatsen ved Fukushima-kraftverket.

– Situasjonen omkring lagerbassengene blir mer og mer alvorlig, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Innsatsstyrkene har gjentatte ganger forsøkt å heve vannstanden, til nå uten å lykkes.

Stappet fulle av brensel

– Stigende temperaturer, vannmangel og skader på anlegget gjør strålefaren stor, sier atomfysikeren.

I tillegg er han bekymret over ny informasjon om at bassengene før krisen oppsto ble pakket ekstra fulle med brukt brensel. Det fremgår i denne presentasjonen fra operatørselskapet TEPCO.

Langt over normale temperaturer

Vanligvis skal disse holde omkring 25 grader, men i kjølebassenget ved reaktor nummer 4 ble det både mandag og tirsdag rapportert om 84 grader celsius, ifølge World Nuclear News.

For gårsdagen finnes det ikke data. Det finner Bellona svært urovekkende.

– Vannet i lagerbassengene gjør at det radioaktive materialet ikke blir eksponert for luft, og slik unngår man forurensning. Derfor er det svært alvorlig om vannet fordamper helt.

Vannmengdene synker

Kjølebassengene ved reaktor 5 og 6 var torsdag omkring 60 grader, og på vei oppover.

Japanske myndigheter har bekreftet at der noe vann igjen i bassenget på reaktor 4, men at bassenget på nummer 3 er tomt.

bodytextimage_09-06_Nils_Bohmer_HH.JPG Photo: Halfrid Hagmoen

På denne reaktoren er det heller ikke lenger noe tak. Det har tidligere blitt sprengt vekk i en eksplosjon.

Det betyr at det ikke lenger er noe som hindrer den radioaktive forurensningen fra å nå friluft. Derfra kan den spres videre til områder med flere mennesker. 

USA har rådet alle amerikanere til å forflytte seg ut til minimum 80 kilometer fra Fukushima-kraftverket.

– Trolig mye stråling

Det kommer ulik informasjon om stråledosene ved atomanlegget. Lederen for USAs atomsikkerhetskommisjon sa i går at de er ”ekstremt høye”.

Noe tyder på at han kan ha rett: IAEA rapporterte litt etter klokken tolv i dag norsk tid om at to mennesker ved kraftverket hadde ”plutselig blitt syke”.

– Dette er et tegn på at strålemengdene er store, sier Bøhmer.

140 tonn i lageret

Før jordskjelvet og den påfølgende krisesituasjonen startet fredag, var alt brensel på reaktor 4 plassert i kjølebassenget.

– Siden en slik reaktor normalt inneholder omkring 140 tonn brensel, må vi gå ut fra at like mye nå befinner seg i kjølebassenget, sier Bøhmer.

Siden kjølebassenget ikke er innenfor reaktorens betongbeholder, betyr det at de sannsynligvis små vannmengdene samt reaktorens tak er de eneste barrierene mellom brenselet og friluft.

– Ved en hydrogeneksplosjon, som Fukushima Daiichi-kraftverket har hatt flere av, kan taket bli ødelagt, sier Bøhmer.

Skulle arbeidet med å etterfylle vann i kjølebassenget også mislykkes, er det ingenting som hindrer radioaktiv forurensning å bli spredt.

– Det er dessuten fare for at disse kjølebassengene kan bli rammet av en nedsmelting.

Kontaktpersoner for pressen:
Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder: 90037517, nils@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver i Bellona: 48103464, andreas@bellona.no