Nyheter

– God grunn til bekymring

Topic_Ingressimage_D7F7125C2308D433A5Fdd67059Adfd05

Publiseringsdato: 16. mars, 2011

Skrevet av: 2855

– Avstanden fra Norge til atomkraftverket ved St. Petersburg er omtrent en tredel av avstanden herfra til Tsjernobyl. Skulle det skje en alvorlig hendelse der, er det klart at Norge blir rammet.

Det sier Bellonas atomfysiker og daglige leder Nils Bøhmer, som i en årrekke har arbeidet med risikoen knyttet til atomkraft.

Samme reaktor som i Tsjernobyl

Han mener at St. Petersburg-kraftverket er den viktigste grunnen til at vi i Norge ikke er trygge for ulykker i atomindustrien.

– Reaktorene der er identiske med de som ble brukt i Tsjernobyl. De inneholder store mengder grafitt, noe som var med på å gjøre Tsjernobyl-ulykken til en katastrofe.

Den gangen tok grafitten fyr, og brannen var med på å løfte den radioaktive forurensningen høyt opp i luften, slik at den ble spredt over store avstander.

Les mer om Tsjernobyl-ulykken på dette faktaarket, og om kraftverket i St. Petersburg her.

Nøyaktig hvilke konsekvenser en ulykke ved kraftverket i St. Petersburg vil ha for Norge, er uvisst. Ole Reistad i Statens Strålevern sier til NTB i dag at det fra norsk hold arbeides med slike analyser.

Lite tid til å reagere

Nummer to på Bøhmers liste over de viktigste atomtruslene mot Norge, finner vi også i Russland. Reaktorene på Kola atomkraftverk mangler, på samme måte som det i St. Petersburg, den sikkerhetsinneslutningen som for eksempel de japanske har.

– Det gjør disse russiske reaktorene mer sårbare under kritiske situasjoner, sier Bøhmer.

bodytextimage_09-06_Nils_Bohmer_HH.JPG Photo: Halfrid Hagmoen

Nærheten til grensa mot Norge gjør at responstiden ved en ulykke vil være spesielt kort.

– Da har vi bare et par timer til å iverksette sikkerhetstiltak.

Klassekampen skriver i dag at Russland har elleve nye atomkraftverk under bygging.

– Det er klart vi er bekymret for atomkraftverkene i våre nærområder, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Kan bli katastrofe for Vestlandet

Sellafield i Storbritannia er nummer tre av de mest urovekkende atomanleggene for oss i Norge. På dette reprosesseringsanlegget lagres det flytende, høyaktivt avfall som trenger konstant avkjøling for at det ikke skal eksplodere.

I en rapport fra januar i år beregnet Statens strålevern at en eventuell ulykke ved Sellafield vil gi syv ganger større konsekvenser for Norge enn det Tsjernobyl hadde.

Det er spesielt vestlandsfylkene som vil bli rammet om noe slikt skulle skje.

Skumle hendelser i Sverige

Det er i dag til sammen 195 atomkraftverk i drift i vår verdensdel. Sikkerhetssituasjonen ved de vesteuropeiske atomkraftverkene er bedre enn ved de vi finner i Russland.

I Sverige har det imidlertid vært flere tilløp til ulykker, med en alvorlig hendelse ved Forsmark-kraftverket i 2006 som det viktigste eksempelet.

– Det er skremmende at vi får en så alvorlig nestenulykke i en svensk atomreaktor, som blir ansett som de sikreste i verden, sa Bøhmer til bellona.no den gangen.

At man har blitt fortalt at man arbeider ved et spesielt trygt anlegg, kan ha ført til en slappere sikkerhetskultur, mener Bøhmer. Han understreker at det likevel er et større problem i Russland.

Ser på egne reaktorer

En rekke land har nå meldt at de vil gjennomføre undersøkelser for å forsikre seg om at deres atomkraftverk er sikre.

For eksempel erklærte EU i går at de skal stressteste europeiske anlegg på frivillig basis – både med tanke på jordskjelv, men også terroranslag.

– Mer fokus på sikkerhet er alltid bra, men vi må huske at det er ingenting som heter 100 prosent sikre atomkraftverk, sier Bøhmer.