Nyheter

– Et livsfarlig og dyrt prosjekt

Publiseringsdato: 26. april, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Russlands flytende atomkraftverk blir en miljøbombe, og produksjonskostnadene kommer til å være skyhøye, sier Igor Kudrik, rådgiver i Bellona.

– De russiske planene om flytende atomkraftverk representerer en voldsom miljø- og sikkerhetsrisiko, og strømmen derfra vil være knalldyr, sier Igor Kudrik, atområdgiver i Bellona.

I anledning at det er nøyaktig 25 år siden Tsjernobyl-ulykken, arrangerte miljøstiftelsen i dag et atomkraftseminar, der Bellonas nye rapport ble presentert.

– Verdens første flytende atomkraftverk blir nå bygget i St. Petersburg, og skal stå ferdig i 2012. Det skal etter planen bli satt i drift ved den jordskjelvutsatte Kamtsjatka-halvøya helt øst i landet.

Katastrofal plassering

Kamtsjatka ligger like i nærheten av Japan, som siden 11. mars har kjempet for livet mot den tsunamiutløste atomkrisen ved Fukushima-kraftverket.

– Risikoen for alvorlige ulykker med voldsomme konsekvenser er alltid til stede ved atomkraftverk. Den blir ikke akkurat mindre når man sjøsetter dem – og det i områder med mye vulkansk aktivitet, sier Kudrik.

Vil være hjelpeløse ved uhell

Han legger til at planen er å bruke kraftverkene i avsidesliggende områder med lite strømproduksjon og infrastruktur.

– Det medfører i seg selv risiko, fordi det da ikke finnes noen infrastruktur som gjør det lettere å iverksette effektive mottiltak i tilfelle ulykker.

Økt fare for spredning

Rapporten forteller også at Russland har store planer om å selge sine nye kraftverk til land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Da kan atomteknologien havne i feil hender, mener Kudrik.

– Noen av statene det her er snakk om, er relativt stabile politisk. Andre er igjen mer bekymringsverdige i så måte.

Ifølge den russiske atommyndigheten Rosatom står land som Tunisia, Marokko, Senegal, Namibia, India, Kina, Indonesia, Chile, Brasil og andre på listen over interesserte.[picture1 {– Det finnes ikke én eneste god grunn til å gå videre med denne flytende galskapen}]

– Alle som er opptatt av ikke-spredning, bør være skeptiske til russernes planer, sier Kudrik.

Bør skrinlegge planene

Rapporten, som er skrevet av Aleksandr Nikitin og Leonid Andreev, inneholder også informasjon som gir grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorfor Russland går videre med prosjektet i det hele tatt. Ved disse kraftverkene vil kostnaden for hver megawatt installert produksjonskapasitet være på hele 7,8 millioner amerikanske dollar.

Ved den nye reaktoren ved Olkiluoto-kraftverket i Finland er tallet til sammenlikning 3,3 millioner.

– Økonomien i prosjektet er ganske enkelt elendig. Det finnes ikke én eneste god grunn til å gå videre med denne flytende galskapen, sier Kudrik.