Nyheter

SFT anbefaler krav om omsetning av biodrivstoff

Her fyller Konrad Pütz E85 ved Statoils stasjon på Skøyen i Oslo.
(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 29. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona er svært fornøyd med at SFT nå anbefaler omsetningskrav til biodrivstoff. Samtidig mener miljøorganisasjonen at SFT kunne vært mer ambisiøse.

SFT anbefaler at to prosent av drivstoff som selges i Norge neste år skal være biodrivstoff.

– Bellona er glade for at SFT nå foreslår et omsetningspåbud. Men vi mener SFT burde stått fast på kravet om 5 prosent i 2009, sier Konrad Pütz, rådgiver på miljøteknologi og transport i Bellona.

Forslaget til forskrift om biodrivstoff har vært på høring. SFTs anbefaling er gitt på grunnlag av høringssvarene. Forslaget innebar et omsetningskrav på to prosent i år, og fem prosent neste år.

Sertifiseringsordning

SFT understreker behovet for sertifisering av biodrivstoff for å unngå negative arealvirkninger eller andre uheldige miljøkonsekvenser. Derfor mener de videre omsetningskrav bør utsettes til felles europeiske krav til klimaeffekt og bærekraftskriterier for biodrivstoff er på plass.

– Biodrivstoff kan produseres på gode måter både i forhold til nærmiljø, klima og næringsutvikling. Derfor kan biodrivstoff være et langsiktig og viktig bidrag til å få ned utslipp av klimagasser fra transport, sier Pütz.

Pütz mener det er viktig at et omsetningspåbud følges av en sertifiseringsordning. Han påpeker at en slik ordning bidrar til at det er nettopp de drivstoff med positiv miljøeffekt som stimuleres, og ikke biodrivstoff som for eksempel bidrar til avskoging eller ødelegger biologisk eller kulturelt sårbare områder.

Kan brukes på dagens biler

Dagens bensin- og dieselmotorer kan bruke inntil fem prosent biodrivstoff. Mange bilprodusenter har imidlertid nye modeller som kan gå på 100 prosent av dette drivstoffet.

Pütz mener Norge kan ha tilgang på nok drivstoff med god klimaeffekt til å forsyne 5 prosent av et norsk drivstoffmarked i 2009.

– Et fem prosent-mål kombinert med tydelige krav til klimaeffekt ville styrket arbeidet med å få på plass miljømessig forsvarlig produksjonskapasitet her i Norge og styrket videre forskning på nye produksjonsformer og råvarer, sier Pütz.

Frp fornøyd

Ifølge NTB er bransjen skuffet over forslaget fra SFT, mens Frp er fornøyd.

Forslaget er nå oversendt Miljøverndepartementet.

– Vi vil selvfølgelig ta hensyn til SFTs faglige anbefaling og de innkomne høringsuttalelsene, men regjeringen tar uansett denne saken opp til en selvstendig og bred vurdering. Jeg finner det naturlig å ta kontakt med partene i klimaforliket på Stortinget i denne prosessen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.