Nyheter

Olje ikke eneste mulighet

Publiseringsdato: 31. august, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

- Det er viktig å ikke bare fokusere på olje, men også peke på de nye næringsmulighetene som finnes i Lofotenregionen, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Bellona arrangerer i dag algeseminar på Nyvågar Rorbuhotell i Lofoten. På programmet står mulighetene for alternative næringsveier for regionen.

– Alger har et stort potensial både innen energi og havbruk, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

 

Presenterer rapport

På dagens seminar presenterer han rapporten ”Dyrking av makroalger – et hav av muligheter”. Rapporten viser at biomasse av makroalger kan produsere store mengder biodrivstoff, av et hektar får man 7500 liter bioetanol, nok drivstoff til å kjøre strekningen Oslo-Svolvær 87 ganger.

– Biomasse fra makroalger kan gi verden store mengder klimanøytral energi. I tillegg kan makrolager rense utslipp fra oppdrettsindustrien. Og makroalger kan også benyttes som råstoff i fiskefôr som Norge er en storforbruker av, sier Dalen.

 

Alternative næringsveier

 

På programmet under dagens seminar på Nyvågar Rorbuhotell i Lofoten står både Havforskningsinstituttet, SINTEF, Bellonas egne fagmedarbeidere og professor Matthew Dring fra Queen’s University Marine Laboratory i Nord-Irland.

– For Bellona er det viktig å arrangere dette seminaret for å vise at det finnes alternative næringsveier i Lofoten og Vesterålen, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

– Vi frykter at debatten skal bli ensporet og bare ta for seg mulige ringvirkninger av å slippe til petroleumsindustrien. Det er viktig å ikke bare fokusere på olje, men også peke på de nye næringsmulighetene som finnes i Lofotenregionen, sier Hauge.

 

Nasjonalt testsenter

Bellona har tidligere foreslått at det skal opprettes et nasjonalt testsenter for dyrking av makroalger i Lofoten.

Alger er en form for biomasse som kan dyrkes uten å komme i konflikt med tradisjonelt landbruk. I tillegg kan dyrking av tang i kystnære områder binde opp overskudd av næringsstoffer fra fiskeoppdrett og landbruk. Dette har vært foreslått som et av flere tiltak for å redde den naturlige tareskogen.