Nyheter

Hva mer kan flisa brukes til?

Seniorrådgiver Olaf Barstad i Bellona
Seniorrådgiver Olaf Barstad i Bellona
Kjetil Grude Flekkøy

Publiseringsdato: 11. juni, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Fra den nedlagte papirfabrikken Follum på Ringerike sender Norske Skog nå flis og tømmerstokker ned til Norske Skog Saugbrug i Halden. Bli med Bellonas seniorrådgiver Olaf Brastad på reisen fra Hønefoss til Halden. Saugbrug i Halden produserer blant annet magasinpapir, og har for eksempel senket energiforbruket med 40 % og oppnådd en kraftig nedgang i CO2-utslippene og er dermed tilnærmet klimanøytrale.  I dette webinaret, som er det foreløpig siste i rekken i regi av Bellona og ferrolegeringsindustrien (FFF), får du vite mer om hvordan Saugbrugs jobber med bærekraftig bruk av trevirke, og om hvorvidt det finnes synergier mellom Saugbrus og ferrolegeringsindustriens behov.