Nyheter

Stortinget kan kreve nye utredninger i Beiarn-saken

42208e650e83d2c7bddba5d67c95b0fc
Truet foss i Tollåga

Publiseringsdato: 25. august, 2000

Skrevet av: 2367

I brev til Stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Hilde Frafjord Johnsen, Ivar Kristiansen, Odd Roger Enoksen, Hallgeir Langeland og Gunnar Kvassheim 15. juni 2000 skriver Olje- og energiminister Olav Akselsen at det «ikkje finst lovmessig grunnlag» for å pålegge Statkraft å foreta nye utredninger av miljøkonsekvensene av en utbygging av Beiarnvassdraget, slik representantene har anmodet om i brev 25. mai.

I Gauslaas notat påvises det imidlertid at det ikke foreligger noen juridiske hinder for at Stortinget kan kreve nye utredninger, dersom en f.eks. finner det nødvendig av miljøhensyn.