Nyheter

Europa stagnerer i bruken av alternativ energi

Publiseringsdato: 4. oktober, 2004

Skrevet av: Kjetil Stake

EUs mål om at 12 prosent av europeisk energiforbruk skal komme fra fornybare kilder innen 2010 kan sprekke. I dag er man kun halvveis til målet.

EUs energikommisjonær, Loyola de Palacio, hadde dystre tall å komme med på en energikonferanse i Brussel tirsdag 28.09. Hun kunne fortelle at EU ligger langt etter skjema for å nå den gylne 12 prosent grensen for fornybar energi innen 2010.


– Produksjonen av alternativ energi vokser, men i forhold til den økte energi- etterspørselen generelt stagnerer vi på rundt 6 prosent, sa de Palacio.


Transportsektoren ødelegger

Det er hovedsakelig transportsektoren som seiler opp som syndebukk for den dystre statistikken.


– Transporten absorberer rundt en tredjedel av energitilbudet, og bruker mer eller mindre utelukkende olje, sa hun.


De Palacio etterlyser mer teknologisk nyvinning og viser til at med dagens trender vil transport sektoren om 25 år bruke 50 prosent mer brensel enn i dag. Det er spesielt biodrivstoff og mer satsing på hydrogen teknologi som kan snu trenden, mener de Palacio. Hun slo også fast at innen 2010 bør biodrivstoff stå for 5.75 prosent av energitilbudet for transporten.