Nyheter

Ny sjanse for grønne sertifikater

Publiseringsdato: 7. desember, 2007

Skrevet av: Guro Hauge

Olje- og energiminister Åslaug Haga har i dag, fredag 6. desember, annonsert at regjeringen vil starte opp forhandlingene med Sverige om et felles grønt sertifikatmarked.

Veldig bra

– Det er veldig bra at regjeringen nå har snudd i saken om grønne sertifikater, men dette må ikke bety nok en stopp for utbygging av fornybar energi, sier Guro Hauge, avdelingsleder for klima og energi i Bellona.

Ordningen med Grønne sertifikater for fornybar energiproduksjon ble opprinnelig skrinlagt av regjeringen i fjor vinter.

Bekymret

I en pressemelding fra OED står det at frem til et eventuelt sertifikatmarked er på plass vil dagens overgangsordning videreføres. Bellona er bekymret for at forhandlingene om et grønt sertifikatmarked vil bety at det ikke bygges ut ny fornybar energi i forhandlingsperioden.

Det er viktig at forhandlingene om et grønt sertifikatmarked ikke betyr nok et hvileskjær for utbygging av fornybarenergi. Ni av ti vindkraftprosjekter er blitt skrinlagt de to siste årene. Vi har ingen tid å miste, sier Hauge.