Viktig energiavtale underskrevet – endelig!

ingressimage_2010-Groenne-sertifikater.JPG Photo: foto:Bellona

Olje- og energiminister Ola Borten Moe satte i dag navnetrekket sitt på den norsk-svenske avtalen om et felles marked for såkalte grønne sertifikater.

Langvarig arbeid

Bellona har i over ti år kjempet for dette viktige miljøtiltaket, og er svært fornøyde med at det nå ser ut til å være i boks.

– Allerede i 1999 la foreslo Bellona et system med grønne sertifikater. De neste to årene arbeidet vi sammen med energisektoren, og fikk med oss 14 aktører på å overbevise myndighetene om at dette var det optimale virkemilddelet for å sikre forutsigbare rammevilkår. Siden da har vi fulgt prosessen tett, helt frem til mål, forteller Bellona-leder Frederic Hauge.

– Tok for lang tid

Han mener imidlertid at markedet burde ha kommet på plass for mange år siden.

– Den rødgrønne regjeringen kunne ha sørget for det allerede det første året etter at de overtok. Dessverre skjeddet ikke det, fordi statsministerens kontor var redd for diskusjon om høye strømpriser i valgkampen, sier Hauge.

– Men i Bellona er vi vant til at ting tar tid, og jubler uansett for dagens avtale!

Gir etterspørsel etter ren energi

Et lite skjær er det likevel i sjøen:

– Det grønne sertifikatmarkedet er fortsatt avhengig av hvordan Norges forpliktelser i det nye fornybardirektivet fra EU blir.

– I de forhandlingene med EU bruker Borten Moe for øvrig mye krefter på å forhandle ned sine forpliktelser på fornybar energi, sier Bellona-lederen.

Ordningen fungerer slik: Produsenter av ny fornybar energi tildeles såkalte grønne sertifikater tilsvarende energimengden de produserer. Så forpliktes alle kraftleverandører til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater. Slik blir det skapt en etterspørsel etter energi som er miljøvennlig.

Les hele historien om Bellonas kamp for de grønne sertifikatene på vår jubileumsweb her.