Nyheter

EU trenger nye mål for fornybar energi i 2030

Günther Oettinger (Ingress image)
EUs energikommisær Günther Oettinger.

Publiseringsdato: 8. juni, 2012

Skrevet av: Kristina Östman

– Nye målsetninger for 2030 må på plass snarlig for å gi investorer sikkerhet. I tillegg må et bedre integrert europeisk energimarked på plass, sa kommisær Oettinger på pressekonferansen.

En harmonisering av støtteordninger for fornybar energi vil være en naturlig del av dette, men konkrete tiltak vil komme først i 2013.

Kvotehandlel ikke nok

– Dette er et veldig viktig og nyttig signal, at EU tar behovet for langsiktige og forutsigbare rammeverk for fornybar energi på alvor. Handel med utslippskvoter kan ikke løse alt, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.