Nyheter

EU trenger nye mål for fornybar energi i 2030

EUs energikommisær Günther Oettinger.
Foto: European Union, 2010

Publiseringsdato: 8. juni, 2012

Skrevet av: Kristina Östman

Kommisær Oettinger understreker at spesifikke målsetninger for fornybar energi vil være nødvendig – i tillegg til kvotehandelen med CO2 – også etter 2020. Uttalelsene kom på en pressekonferanse i Brussel 6. juni der EU-kommisjonens melding om fornybar energi etter 2020 ble lansert.

– Nye målsetninger for 2030 må på plass snarlig for å gi investorer sikkerhet. I tillegg må et bedre integrert europeisk energimarked på plass, sa kommisær Oettinger på pressekonferansen.

En harmonisering av støtteordninger for fornybar energi vil være en naturlig del av dette, men konkrete tiltak vil komme først i 2013.

Kvotehandlel ikke nok

– Dette er et veldig viktig og nyttig signal, at EU tar behovet for langsiktige og forutsigbare rammeverk for fornybar energi på alvor. Handel med utslippskvoter kan ikke løse alt, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.