Nyheter

Et viktig startskudd

Bellona-stifter Frederic Hauge.
Bellona-stifter Frederic Hauge.
Pål Laukli

Publiseringsdato: 5. april, 2019

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Bellona er glad for at regjeringen endelig åpner opp for at oljefondet skal få investere i infrastruktur for fornybar energi, noe vi har bedt om i over ti år.

– Vi er glad Statens pensjonsfond utland nå får denne muligheten. Dette er noe vi har jobbet for siden 2008. Det viser at det nytter å jobbe systematisk, selv om det selvsagt har tatt litt lenger tid enn vi hadde håpet, sier daglig leder i Bellona, Frederic Hauge.

I den ferske stortingsmeldingen sier regjeringen at forventninger om betydelige investeringer i tiden fremover gjør dette markedet interessant for institusjonelle investorer som Statens pensjonsfond utland.

– Nå er det viktig at fondet bygger erfaringer og kompetanse som vi kan benytte til å oppskalere investeringene etter hvert. Norge har nå en historisk mulighet til å bli verdens grønne finanssentrum, en visjon vi lanserte i 2009. Det kan vi nå bli hvis fondet spiller kortene sine riktig, sier Hauge.

1,5-graders-rapporten fra FNs klimapanel, som sier vi må halvere klimagassutslippene innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050, var en vekker for mange hvor rask handling som faktisk kreves for å bekjempe klimaendringene. Her pekes det blant annet på lagring av CO2 som avgjørende for å lykkes.

– Det betyr at vi etter hvert også må investere i annen internasjonal infrastruktur som transport og lagring av CO2, sier Hauge.

Vi ser hvordan klimarealitetene blir mer styrende for politiske vedtak, og etter hvert som stadig større politiske grep tvinger seg fram, vil dette også få stor betydning for utviklingen i markedet, slik Norges Bank beskriver.

– Vi er glade i dag, og håper at åpningen for å kunne investere i unotert infrstruktur for fornybar er startskuddet som vi trengte, sier Hauge.