Nyheter

– Må haste-utredes

Getty Images

Publiseringsdato: 22. november, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Gasskraft med karbonfangst og – lagring (CCS) på sokkelen må haste-utredes. Alt annet er tull, sa Bellona-stifter Frederic Hauge da DNV og Norsk Industri presenterte en rapport om norske klimagassutslipp tirsdag. Rapporten konkluderer med at Norge ikke er i rute for å nå våre klimamål for 2030 og 2050.

Kom på Bellona-frokost onsdag 30.november, hvor temaet er Hvordan kutte utslipp på sokkelen. Program og påmelding her.

I modellen som rapporten er bygget på vil Norge klare å kutte 79 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990-nivået, noe som er mye lavere enn det Norge har forpliktet seg til som en del av det globale arbeidet mot menneskeskapte klimaendringer.

Rapporten er bestilt av og laget i samarbeid med forbundet Norsk Industri i Næringslivets Hovedorganisasjon, som organiserer en rekke store bedrifter i Norge.

Bellona-stifter Frederic Hauge sa da rapporten ble presentert at Bellona er uenig i enkelte av  forutsetningene som den er bygget på.

– Rappporten bygger på at vi skal bruke strøm til å produsere hydrogen for eksport, og dette er helt tullete. Vi må prioritere å bruke fornybar strøm direkte i kraftnettet, til for eksempel kraftkrevende industri  som batterifabrikker. For hver krone som investeres vil vi få 20 ganger så mange arbeidsplasser i batteriproduksjon som i hydrogenproduksjon, det sier seg selv hva som er mest effektiv og lønnsomt, sier Hauge.

En annen forutsetning denne rapporten bygger på, er at Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest elektrifiseres.

– Det er mye klokere å etablere karbonfangst-og lagring på Melkøya. Elektrifisering innebærer å legge 420 kV kabler over beitemark med alle utfordringer det medfører,  sier Hauge.

Helt nye løsninger trengs i dagens energidebatt, mener Bellona.

En annet ting Hauge reagerer på i denne rapporten er at produksjon av syntetisk drivstoff, såkalt e-fuels, nevnes som en løsning.

– Dette er jo bare tull. Bruk av e-fuels fører til utslipp av CO2 til atmosfæren, og har en virkningsgrad på kun 13 prosent, sa Hauge.

Tidlig i høst presenterte Bellona et forslag til hvordan norsk sokkel kan kutte sine egne utslipp og potensielt levere strøm til fastlandet

– Flytende gasskraftverk med karbonfangst og –lagring i kombinasjon med havvind kan kutte store utslipp – uten å trekke kraft fra land. I tillegg til å satse på nye energikilder som batteriproduksjon, så må det investeres massivt i CCS og forslaget om flytende gasskraftverk med karbonfangst i Nordsjøen må haste-behandles, mener Frederic Hauge.