–Må haste-utredes

Oljeplattform i Nordsjøen Danmark Credit: Getty Images

– Gasskraft med karbonfangst og – lagring (CCS) på sokkelen må haste-utredes. Alt annet er tull, sa Bellona-stifter Frederic Hauge da DNV og Norsk Industri presenterte en rapport om norske klimagassutslipp tirsdag. Rapporten konkluderer med at Norge ikke er i rute for å nå våre klimamål for 2030 og 2050.

Kom på Bellona-frokost onsdag 30.november, hvor temaet er Hvordan kutte utslipp på sokkelen. Program og påmelding her.

I modellen som rapporten er bygget på vil Norge klare å kutte 79 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990-nivået, noe som er mye lavere enn det Norge har forpliktet seg til som en del av det globale arbeidet mot menneskeskapte klimaendringer.

Rapporten er bestilt av og laget i samarbeid med forbundet Norsk Industri i Næringslivets Hovedorganisasjon, som organiserer en rekke store bedrifter i Norge.

Bellona-stifter Frederic Hauge sa da rapporten ble presentert at Bellona er uenig i enkelte av  forutsetningene som den er bygget på.

–Rappporten bygger på at vi skal bruke strøm til å produsere hydrogen for eksport, og dette er helt tullete. Vi må prioritere å bruke fornybar strøm direkte i kraftnettet, til for eksempel kraftkrevende industri  som batterifabrikker. For hver krone som investeres vil vi få 20 ganger så mange arbeidsplasser i batteriproduksjon som i hydrogenproduksjon, det sier seg selv hva som er mest effektiv og lønnsomt, sier Hauge.

En annen forutsetning denne rapporten bygger på, er at Equinors anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest elektrifiseres.

–Det er mye klokere å etablere karbonfangst-og lagring på Melkøya. Elektrifisering innebærer å legge 420 kV kabler over beitemark med alle utfordringer det medfører,  sier Hauge.

Helt nye løsninger trengs i dagens energidebatt, mener Bellona.

En annet ting Hauge reagerer på i denne rapporten er at produksjon av syntetisk drivstoff, såkalt e-fuels, nevnes som en løsning.

–Dette er jo bare tull. Bruk av e-fuels fører til utslipp av CO2 til atmosfæren, og har en virkningsgrad på kun 13 prosent, sa Hauge.

Tidlig i høst presenterte Bellona et forslag til hvordan norsk sokkel kan kutte sine egne utslipp og potensielt levere strøm til fastlandet

–Flytende gasskraftverk med karbonfangst og –lagring i kombinasjon med havvind kan kutte store utslipp – uten å trekke kraft fra land. I tillegg til å satse på nye energikilder som batteriproduksjon, så må det investeres massivt i CCS og forslaget om flytende gasskraftverk med karbonfangst i Nordsjøen må haste-behandles, mener Frederic Hauge.