Nyheter

Norske fiskere jukser

Publiseringsdato: 7. november, 2000

Skrevet av: Kristian Evjen Andersen

Juksekulturen brer om seg i fiskerinæringen. Lenge har de russiske rustholkene som fisker i norske farvann vært uglesett på grunn av fusk med fangsttall. Statistikken viser imidlertid at russerne ikke er de verste til å jukse.

I samme tidsperiode som 6 russiske fiskefartøyer er anmeldt for fusk har 110 norske fartøyer blitt anmeldt for å trikse med fangsttallene sine, i følge statistikk fra fiskeridirektoratet. Dette er en økning på 60 prosent i forhold til samme periode i fjor. De siste tre årene har torskekvotene blitt redusert fra nærmere en million til i underkant av 400.000 tonn. Men det fiskes mer og småfisk kastes tilbake i sjøen fordi prisen er bedre for stor fisk enn for liten fisk. Det finnes også eksempler på at for eksempel torsk registreres som hyse for å skjule kvoteoverskridelsen. Med andre ord kan det se ut til at fiskemottak er med på fuskingen. Bryggeseddelen er det papiret som dokumenterer innlevert fiskeslag og -mengde. Landanleggene er ansvarlige for at bryggeseddelen er riktig ført. To mottaksanlegg i Troms er under etterforskning av politiet etter å ha blitt annmeldt av Fiskeridirektoratets kontrollverk.


Lenge har russerne vært ansett som de ansvarlige for alle lovbrudd som gjøres på havet, men nå viser altså statistikken at norske fartøyer er de største lovbryterne. De fleste sakene som er anmeldt omhandler feil i fangstdagbok mens feil eller manglende bryggeseddel tar andreplassen. Som om ikke det var nok fiskes det i avstengte områder, noen bruker ikke sorteringsrist ved rekefiske og kvotereguleringer blir brutt.


Dersom juksekulturen fortsetter å bre om seg, og forskernes anbefalninger på hvor mye torsk som bør høstes ikke følges, kan bestanden av torsk bryte sammen. Det vil få katastrofale følger; for fiskerne, for miljøet og for forbrukerne.