Nyheter

Nytt rotenon-alternativ

Publiseringsdato: 21. februar, 2001

Skrevet av: Kristian Evjen Andersen

Rotenon har lenge vært sett på som den eneste måten å bekjempe lakseparasitten Gyrodactulus salaris på. Havforskningsinstituttet ønsker nå å teste ut en mindre miljøfarlig erstatning.

Rotenon har til nå vært den dominerende metoden i bekjempelsen av Gyrodactulus salaris. Dette er en omstridt metode, i og med at all fisken og en rekke vannlevende organismer i vassdraget drepes med denne miljøgiften, og fordi langtidsvirkningene på økosystemet er usikre.

I jakten på nye alternativer, som er mindre miljøfarlige og har bedre virkning, skal forskere ved Havforskningsinstituttet nå teste ut en ny teknikk basert på gassovermetning. Ideen til forsøket kom etter at det var registert problemer med fiskedød på grunn av gassovermetning i vann ved vannkraftverk. Selve teknikken går hovedsakelig ut på å utsette vassdraget for en kraftig overmetning av gass, det vil si ren luft eller luft tilsatt nitrogen. Gjort på riktig måte vil dette da føre til at fisken i vassdraget får en kraftig dykkersyke og dø. Da har ikke parasitten noe livsgrunnlag, og den vil også dø. Metoden har samme konsekvenser for laksen som rotenon, men gassen består av naturlig forekommende stoffer og vil i langt mindre grad gi negative langtidsvirkninger i økosystemet.

Anders Jelmert ved Havforskningsinstituttet påpeker overfor Nationen at brukt i riktige doser vil denne metoden spare livet til andre, mer laverstående organismer i vassdraget. Han sier at primitive organismer ikke er så følsomme for gassovermetning som høyerestående organismer som fisk. Dermed vil ikke bakterier eller encellede dyr bli påvirket. Dersom konsentrasjonen av gass brukes riktig vil man muligens også spare insekter i vannsystemet. Havforskningsinstituttet jobber for tiden med å finansiere forsøk med denne teknikken, og antar at denne metoden kan tas i bruk allerede til høsten.

Det er positivt med nye alternativer for rotenon, og Bellona er ikke i tvil om at behandlingen av gyro bør være en kombinasjon av fysiske og kjemiske tiltak, der de kjemiske bør være uten miljøfremmede stoffer.