3 mill i bot for Dåfjord Laks

Politianmeldt av Bellona:

Dåfjord Laks AS er ilagt 3 millioner kroner i bot, samt en inndragelse av fortjeneste på 500 000 kroner, for en rekke lovbrudd de siste årene. Etter at 12000 laks rømte fra Dåfjords anlegg i Kåfjord i den 12. april i for, anmeldte Bellona bedriften for brudd på fiskeoppdrettsloven §20, om krav til teknisk standard for oppdrettsanlegg.

En lang rekke lovbrudd
I følge Nordlys, er rekken av lovbrudd hos Dåfjord Laks lang. Bedriften har overskridet konsesjonsgrenser, dumpet død laks på sjøen, fraktet levende fisk ulovlig i områder med sykdomsproblemer, i tillegg til to tilfeller av lakserømming.

Lønnsomme lovbrudd
I følge Intrafish hadde Dåfjord Laks as et resultat i 2000 på 40,5 millioner kroner, av en omsetning på 300 millioner. Nå må bedriften altså ut med 3,5 millioner kroner for sine overtramp, men eierne sitter likevel igjen med pen fortjeneste.
Likefullt er boten en kraftig smekk på fingrende, og Bellona vil berømme Troms politidistrikt for å ta saker relatert til fiskeoppdrett alvorlig.