Nyheter

Ingen redning for villaksen

Publiseringsdato: 23. november, 2001

Skrevet av: Marius Holm

Etter et møte mellom norske og svenske veterinærmyndigheter om det gyroinfiserte oppdrettsanlegget i Bullaren, ser det stadig mørkt ut for villaksen i Enningdalsvassdraget. Svenske myndigheter vil ikke stenge anlegget, og setter i verk tiltak med liten effekt.

Gyrokonflikten i Bullaren

Norske og svenske myndigheter har diskutert tiltak mot G.salaris i oppdrettsanlegget til Svensk Regnbågelax i Bullaren i Sverige. Man har blitt «enige» om halvparten av den infiserte fisken skal slaktes, mens resten skal saltbehandles, og settes ut igjen.


Skuffet minister, skuffet laks

Miljøvernminister Børge Brende er skuffet over at svenskene ikke vil nedlegge anlegget. Skuffet er nok villaksen i Enningdalsvassdraget også, for de foreslåtte tiltakene har svært liten effekt mot den dødelige parasitten. I følge Tor Atle Mo i Veterinærinstituttet, er saltbehandling lite effektivt, rett og slett fordi det vil være parasitter som overlever behandlingen.


Bellona krever handlingsplan

Foreløpig har det ikke kommet fra av meldingene fra møtet hvor raskt de foreslåtte tiltakene skal settes i verk. Lite tyder imidlertid på at svenskene har skjønt at det haster med å sanere anlegget. Bellona ber nå om at det settes opp en detaljert handlingsplan for saneringstiltakene i anlegget, hvor det kommer tydelig fra hvilke tidsfrister som settes.


Anlegget må kjøpes og stenges

Møtet mellom fagmyndighetene endte ikke opp med noe annet enn det svenskene myndigheter foreslo tidligere denne uken. Byråkratene toer sine hender, og henviser til manglende lovhjemmel til å stenge anlegget. Miljøvernminister Børge Brende må derfor snarest ta en ny prat med jordbruksminister Margareta Winberg, og sørge for en endelig sanering av oppdrettsanlegget. Etter Bellonas aksjon mot et gyroinfisert anlegg i Finland i 1995, grep finske myndigheter raskt inn, kjøpte eieren ut av anlegget, og stenge det for godt. Dersom Sveriges lovverk er for dårlig til å håndtere denne saken, må regjeringen finne en lignende løsning i Bullaren, mener Bellona.