Nyheter

– Fisken kan flyttes på land

d14520f31bf7e6d7de268ea480a138b9
Søndagens demonstrasjon foregikk fredelig, til tross for et stort politioppbud.

Publiseringsdato: 3. januar, 2002

Skrevet av: 2788

Mot løsning i Gyrokonflikten:

Etter tre måneders kamp for å redde villaksen fra Gyrodactylus salaris, kan Bellona og Arbeidernes jeger-og fiskerforening (AJFF) endelig konstatere en bevegelse i saken. Under møtet på oppdrettsanlegget i Bullaren på torsdag mellom svenske myndigheter og miljøvernminister Børge Brende, tilbød eieren av Svensk Regnbågslax AB, Rustan Lindquist, at anlegget kan bygges om til et landbasert anlegg, dersom myndighetene betaler kostnadene.


Svenskene somler

Miljøvernminister Børge Brende fyrte løs mot svenske myndigheter for sommel og unnfallenhet, da han etter befaringen møtte et fullsatt lokale i Halden. -I november ble vi enige om strakstiltak. Nå er det januar, og tiltakene er fortsatt langt fra fullført, uttalte Brende, som slo fast at svenskene er forpliktet til å handle gjennom internasjonale avtaler.


Koster 10 millioner

Tilbudet fra eieren om flytting på land, er et viktig gjennombrudd i saken. Myndighetenes manglende hjemmel til å gripe inn overfor anlegget, har gjort det vanskelig å finne løsninger utover de tiltak som eieren selv er villig til å gjennomføre. Nå er ballen i jordbruksminister Margareta Winbergs hender. Det eneste hun nå kan gjøre er å akseptere tilbudet fra Rustan Lindquist, og sørge for at sanering av merdene skjer straks. Kostnadene ved å gjøre oppdrettsanlegget landbasert har blitt anslått til 10 millioner kroner. Børge Brende mener det er et svensk ansvar å bla opp de nødvendige midler, men utelukker heller ikke at Norge kan bidra. Han møter Winberg senere i januar, og regner med at løsningen da vil komme på plass.


Tilfredstillende løsning

Bellona vurderer landbasert oppdrett ved Bullaren som en forsvarlig løsning, forutsatt at alt vann som sirkulerer gjennom anlegget er renset og garantert fritt for parasitter når det slippes ut i innsjøen. I tillegg må systematisk garnfiske fortsette helt til det er tomt for rømt regnbueørret i området.