Nyheter

– Fisken kan flyttes på land

Søndagens demonstrasjon foregikk fredelig, til tross for et stort politioppbud.
Phillip Lund

Publiseringsdato: 3. januar, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Det kan gå mot seier for Bellona og AJFF i kampen mot lakseparasitt i Enningdalselva. Eieren av det infiserte oppdrettsanlegget i Bullaren har tilbudt seg å flytte anlegget på land, hvis myndighetene betaler regningen.

Mot løsning i Gyrokonflikten:

Etter tre måneders kamp for å redde villaksen fra Gyrodactylus salaris, kan Bellona og Arbeidernes jeger-og fiskerforening (AJFF) endelig konstatere en bevegelse i saken. Under møtet på oppdrettsanlegget i Bullaren på torsdag mellom svenske myndigheter og miljøvernminister Børge Brende, tilbød eieren av Svensk Regnbågslax AB, Rustan Lindquist, at anlegget kan bygges om til et landbasert anlegg, dersom myndighetene betaler kostnadene.


Svenskene somler

Miljøvernminister Børge Brende fyrte løs mot svenske myndigheter for sommel og unnfallenhet, da han etter befaringen møtte et fullsatt lokale i Halden. -I november ble vi enige om strakstiltak. Nå er det januar, og tiltakene er fortsatt langt fra fullført, uttalte Brende, som slo fast at svenskene er forpliktet til å handle gjennom internasjonale avtaler.


Koster 10 millioner

Tilbudet fra eieren om flytting på land, er et viktig gjennombrudd i saken. Myndighetenes manglende hjemmel til å gripe inn overfor anlegget, har gjort det vanskelig å finne løsninger utover de tiltak som eieren selv er villig til å gjennomføre. Nå er ballen i jordbruksminister Margareta Winbergs hender. Det eneste hun nå kan gjøre er å akseptere tilbudet fra Rustan Lindquist, og sørge for at sanering av merdene skjer straks. Kostnadene ved å gjøre oppdrettsanlegget landbasert har blitt anslått til 10 millioner kroner. Børge Brende mener det er et svensk ansvar å bla opp de nødvendige midler, men utelukker heller ikke at Norge kan bidra. Han møter Winberg senere i januar, og regner med at løsningen da vil komme på plass.


Tilfredstillende løsning

Bellona vurderer landbasert oppdrett ved Bullaren som en forsvarlig løsning, forutsatt at alt vann som sirkulerer gjennom anlegget er renset og garantert fritt for parasitter når det slippes ut i innsjøen. I tillegg må systematisk garnfiske fortsette helt til det er tomt for rømt regnbueørret i området.