Nyheter

Bellona politianmelder forskningsstasjon

Publiseringsdato: 9. oktober, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Bellona politianmelder Gildeskål forskningsstasjon AS, etter at anslagsvis 12000 laks rømte under notskifte. Lakserømming er et alvorlig miljøproblem, og Bellona krever at forholdet påtales og straffes.

Store mengder laks rømte, etter at det oppstod en stor flenge under notskifte. I følge oppdretteren ligger årsaken til flengen i måten loddene var festet på, og at metoden for notskifte medførte stor belastning på notlinet.

Lakserømming er et alvorlig miljøproblem. I enkelte norske lakseelver er det nå flere oppdrettslaks enn villaks. Store mengder oppdrettslaks i elvene utgjør en trussel mot villaksstammer som er hardt presset. Konkurranse om gytegroper, spredning av parasitter og sykdommer og genetisk utvanning av villaksen blir konsekvensen når vi lar oppdrettslaksen dominere ei lakseelv.

Fiskeoppdrettsloven stiller krav til miljømessig forsvarlig fiskeoppdrett. Når en rømming skyldes teknisk svikt på anlegget eller glipper under arbeidsoperasjoner, er dette uaktsomhet som er straffbar etter fiskeoppdrettsloven, mener Anders Hauge, juridisk rådgiver i Bellona.

Les Bellonas anmeldelse nedenfor: