Nyheter

Gyrosmitte sprer seg i Fjord Seafood

Lakseparasitten <i>Gyrodactylus salaris</i> er påvist i to Fjord Seafood-anlegg i Nordland. Bellona krever at fisken slaktes.

Publiseringsdato: 5. desember, 2002

Nok et oppdrettsanlegg i Fjord Seafood er infisert av lakseparasitten Gyrodactylus, og denne gangen er det fare for spredning til villaks. Fylkesveterinæren har ingen planer om å sanere anleggene. Bellona krever tiltak fra Landbruksminister Lars Sponheim.

Laksedreperen Gyrodactylus salaris sprer seg i ferskvannsanleggene til Fjord Seafood, og har nå blitt påvist i et anlegg i Tosbotn i Brønnøy, like ved lakseelvene Åbjøra og Urvollsvassdraget. Bellona krever at fisken i begge de infiserte anleggene slaktes umiddelbart, men Statens Dyrehelsetilsynet mener smittefaren er liten, og at nedslakting ikke er nødvendig.

Stor usikkerhet
Fylkesveterinæren legger vekt på å få en grundig vurdering av mulighetene før man setter i verk noen tiltak. Foreløpig er anleggene båndlagt, det vil si at det ikke fraktes levende materiale ut av anleggene. Men vann fra karene hvor den parasittinfiserte fisken svømmer, renner fortsatt ut i fjorden. På grunn av høyt saltinnhold i fjorden, mener myndighetene at ferskvannsparasitten gyro ikke vil overleve lenge nok til å komme i kontakt med omkringliggende lakseelver. Her er det en stor grad av usikkerhet. – Man bør være føre var, og sanere anleggene så raskt som mulig, mener Bellona.

Svenske tilstander?
Det er ikke mange måneder siden miljøvernminister Børge Brende kritiserte Sveriges landbruksminister for manglende reaksjoner mot et tidligere gyroinfisert oppdrettsanlegg i Bullaresjøen, som drenerer til den norske Enningdalselva. Nå bruker norske veterinærmyndigheter de samme svarene som svenskene i sin tid brukte: At smittefaren var liten, og sanering var overilt. Nå spørs det om Børge må rette det samme skytset mot sin kollega Lars Sponheim. Det er nemlig Landbruksdepartementet som har ansvar for dyrehelse og smitteforebyggende arbeid også i Norge. – Sponheim må rydde opp i dette, og fortelle Dyrehelsetilsynet at Gyrodactylus salaris faktisk er den verste trusselen villaksen i Norge står overfor, sier fagmedarbeider i Bellona Marius Holm.

Vurderer politianmeldelse
Omsetning eller annen spredning av fisk med parasitter i oppdrettsvirksomhet er forbudt etter drift- og sykdomsforskriften §16. Bellona vurderer nå å politianmelde Fjord Seafood for lovbrudd. – Dersom parasitten sprer seg til villaksstammene i området, er det katastrofalt. Dette kan få alvorlige konsekvenser for Fjord, mener juridisk rådgiver i Bellona, Anders Hauge.

Oppdrett og gyro
Oppdrettsnæringa har lenge hevdet at gyro, ikke havbruk, er den største trusselen mot villaks. Det har de trolig hatt rett i, selv om virkningene av lakselus og rømning fra oppdrettsanlegg er svært alvorlige for villaksen. Nå ser det altså ut til at nettopp oppdrettsnæringa har blitt en kilde til gyrosmitte. – Dette er veldig bekymringsfullt. Rutinene for settefiskanlegg må vurderes nøye med tanke på spredningsfare fra andre anlegg rundt om i landet, mener Marius Holm.