Nyheter

Vil ha skjerpet straff

Publiseringsdato: 7. januar, 2003

Skrevet av: Marius Holm

Strengere straff for uaktsomhet som fører til lakserømming, og påbud om propellbeskyttelse. Dette er to av forslagene FHL Havbruk fremmer i håp om å redusere antallet fisk som rømmer fra norske oppdrettsanlegg. I tillegg ønsker bransjeorganisasjonen at det opprettes en egen ”havarikommisjon” for fiskeoppdrett, tvungen opplæring av ansatte, og økt FoU-innsats innen tekniske løsninger for rømmingsikring.

Sikkerhetsnett bør påbys
Bellona har anmeldt en rekke oppdrettere etter rømming av laks, og konstatert at straffereaksjonene er svært beskjedne i forhold til den skade lakserømming påfører villaksstammene. FHL Havbruks initiativ er derfor positivt, men Bellona ønsker å gå et skritt lengre. Svært ofte skjer rømming i forbindelse med håndtering av noten. Dette kan forebygges ved å påby oppdrettere å installere sikkerhetsnett rundt notposen mens arbeidoperasjoner pågår