Nyheter

Vil ha skjerpet straff

Publiseringsdato: 7. januar, 2003

Skrevet av: Marius Holm

Fiskeoppdretterne vil nødig gjenta fjorårets økende rømmingstall, og krever nå strengere regler og skjerpet straff for uaktsomhet ved merdkanten.

Strengere straff for uaktsomhet som fører til lakserømming, og påbud om propellbeskyttelse. Dette er to av forslagene FHL Havbruk fremmer i håp om å redusere antallet fisk som rømmer fra norske oppdrettsanlegg. I tillegg ønsker bransjeorganisasjonen at det opprettes en egen ”havarikommisjon” for fiskeoppdrett, tvungen opplæring av ansatte, og økt FoU-innsats innen tekniske løsninger for rømmingsikring.

Sikkerhetsnett bør påbys
Bellona har anmeldt en rekke oppdrettere etter rømming av laks, og konstatert at straffereaksjonene er svært beskjedne i forhold til den skade lakserømming påfører villaksstammene. FHL Havbruks initiativ er derfor positivt, men Bellona ønsker å gå et skritt lengre. Svært ofte skjer rømming i forbindelse med håndtering av noten. Dette kan forebygges ved å påby oppdrettere å installere sikkerhetsnett rundt notposen mens arbeidoperasjoner pågår