Nyheter

Skuffende dom i Bullaren-saken

Aksjonistene fra Arbeidernes Jeger og fiskeforening i Halden og Bellona vil redde villaksen i Østfold.
Foto: Thomas Heiersted

Publiseringsdato: 8. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Bøter til alle aksjonistene og erstatning for død fisk, er dommen fra Strömstad Tingsrett.
-- Det synes klart at denne dommen skal ankes, rett og slett fordi den svenske juryen ikke har forstått hva saken handler om, sier Frederic Hauge.

Klokka 11 i dag falt dommen i Strömstad Tingsrett i straffesaken mot 5 Bellonamedarbeidere og 11 medlemmer av Arbeiderenes Jeger og Fiskeforening i Halden. Tiltalen var for grov skadegjørelse i forbindelse med Bellonas og Arbeiderenes JFFs aksjon mot oppdrettsanlegget i Bullaren 22. august 2002.

Skal ankes
Alle de tiltalte får bøter i 10 000 til 15 000 kroners klassen – størrelsen på boten er inntektsjustert. I tillegg til dette skal alle de tiltalte betale 500 Sek. til et fond. Det skal også betales en erstatning for død fisk på 37 000 Sek. + renter.

–Det synes klart at denne dommen skal ankes rett og slett fordi den svenske juryen ikke har forstått hva saken handler om. Dette er ikke forbausende siden det ene jurymedlemmet stadig falt i søvn under rettssaken, sier Frederic Hauge i Bellona.

Høyt bøtenivå
Hauge sier bøtenivået er høyt tatt i betraktning til at alle aksjonistene offentlig har stått fram og tatt ansvar for sine handlinger. Dommen gjenspeiler heller ikke det faktum at det var denne aksjonen som fikk de svenske kontrollmyndighetene på banen, slik at disse endelig fikk oppdrettsanlegget stengt.

— Det er på tide at Børge Brende nå bevilger penger til Arbeiderenes Jeger og Fiskeforening i Halden slik at arbeidet i Enningdalsvassdraget kan fortsette. Dette arbeidet kan nå risikere å stoppe opp på grunn av det høye bøtenivået, sier Hauge.

Skuffende av retten
— Skuffende at retten ikke har sett at den skyldige i denne saken er oppdrettsanlegget som drev ulovlig fiskeoppdrett, sier aksjonsleder Marius Holm hos Bellona.

De tiltaltes forsvarer la ned påstand om full frifinnelse, fordi aksjonen ble iverksatt for å unngå økologisk katastrofe. Oppdrettsfisken måtte slaktes før den fikk anledning til å smitte villaksen. Slaktingen ble begått i nød, fordi smittefaren fra anlegget var akutt, og øyeblikkelig inngrep var helt nødvendig for å hindre spredning av parasitter til villaksen i Enningdalsvassdraget.

–Vi vet at vår innsats var nødvendig for å bevare laksestammen i vassdraget. Vi synes det er trist og uforståelig at den svenske stat nå mener at redningsaksjonen fortjener straff, sier Holm.