Nyheter

Slutt på tålmodigheten

Publiseringsdato: 5. juni, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Gudrun Gisladottir sank i Nappstraumen 19. juni 2002. Innen 15. oktober samme år skulle eierene fjerne oljen fra havaristen. I tillegg påla myndighetene at vraket skulle heves innen 1. mai i år. Fortsatt er ingenting skjedd, og nå er myndighetene lei utsettelsene.

Den islandske tråleren Gudrun Gissladottir var på tidspunktet for forliset eid av rederiet Festi HF. Skipet ble imidlertid solgt til Ishus Njardvikur etter forliset, som i forhold til rederiet skal stå for hevingsarbeidet. Til å forestå hevingen er det opprettet en prosjektgruppe kalt GG-KE-15-group.


Uansett overdragelse av skipet, er det fortsatt rederiet Festi HF som er ansvarlig pliktsubjekt i forhold til påleggene fra forurensningsmyndighetene. Dette ansvaret ligger fast selv om rederiet har solgt vraket.


Varmet lunkne byråkrater

Som nevnt skulle skipet vært tømt for olje innen 15 oktober i fjor og ført til overflaten innen 1. mai. Rederiet og dets representanter har holdt byråkratene varme med snakk gjennom en kald vinter. Gang på gang er det blitt forespeilet at opprydding er like om hjørnet. Likevel ligger skipet og oljen fortsatt på havets bunn, snart ett år etter forliset. Nå er imidlertid forurensningsmyndigheten lei av tomt snakk; nå kreves det fortgang i hevingsplanene.


Går hardt på

Hos Kystverket som er ansvarlig forurensningsmyndighet på området, tas nå sterkere lut i bruk for å tvinge gjennom en heving.


16. mai etterlyste Kystverket dokumentasjon på og garantier for at oppryddingstiltakene blir gjennomført. Det ble gitt frist frem til 20. mai med dette. Etter tilbakemelding fra advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co som representerer Festi HF i Norge, ble fristen utsatt til 28. mai. Mandag denne uken møttes partene uten at det ble gitt tilfredsstillende garantier. Henry Bertheussen i Kystverket sier til Bellona Web at myndighetenes tålmodighet nå er tynnslitt.


Truer med tvangsbøter

Dersom arbeidet med hevningen av Gudrun Gisladottir ikke starter i umiddelbar fremtid, vurderer myndighetene å ilegge rederiet tvangsbøter.


-Videre vurderer vi å gjennomføre oppryddingstiltakene på egen hånd og sende regningen til rederiet. Forurensningslovens § 74 hjemler en slik fremgangsmåte, og slik situasjonen har utviklet seg er dette kanskje den eneste måten å få skipet opp fra havet, sier Henry Bertheussen i Kystverket.


Bellona positive

Miljøstiftelsen Bellona er tilfreds med at myndighetene nå viser en tøffere linje overfor de ansvarlige.


-Det er viktig å gi signal om at pålegg skal etterleves. Vi opplever det som gledelig at myndighetene nå endelig setter makt bak kravene, og ikke lenger aksepterer tomme løfter fra rederiet og dets representanter. Vi mener likevel at tvangsbøter burde vært anvendt allerede fra 15. oktober da det første pålegget om å tømme oljen ikke ble oppfylt, sier fagmedarbeider i Bellona Marius Dalen.