Nyheter

Stridsmidler dumpet i Skagerrak

Google Earth

Publiseringsdato: 17. august, 2008

Skrevet av: Marius Dalen

Store mengder stridsmidler ble dumpet sør for Arendal etter 2. verdenskrig. Til tross for klare anbefalinger er fortsatt 21 vrak med sennepsgass ikke lokalisert av Kystverket.

Norske myndigheter ga i 1945 tillatelse til dumping av skip lastet med kjemisk stridsmidler, blant annet sennepsgass, i Skagerrak. Dumpeområdet var 14km x 4 km, ca. 25 nautiske mil sørøst av Arendal. Antakelig er 168 000 tonn kjemiske stridsmidler dumpet i Skagerrak-området. I norsk område er sannsynligvis 36 skip dumpet. Så langt er bare 15 av disse kartlagt.

 

Ikke funnet vrakene

I 2002 ble det gjennomført en tilstandsundersøkelse av skip med kjemiske stridsmidler dumpet i Skagerrak etter 2. verdenskrig. Følgende anbefalinger ble gitt av Statens Forurensningstilsyn (SFT):

  • De undersøkte vrakene og ammunisjon med kjemiske stridsmidler bør bli liggende der de nå befinner seg.
  • Aktivitet på havbunnen, som blant annet omfatter fiske, må vurderes å forbys i et 18 km x 6 km stort område. Dette området er litt større en det som er avmerket på kart pr. i dag.
  • De resterende 21 vrakene med kjemiske stridsmidler, som er dumpet i Skagerrak, bør lokaliseres slik at en ny oppdatert risikosone kan etableres.
  • Undersøkelser av sedimenter og marine organismer bør vurderes på lokaliteter der ødelagte vrak og ammunisjon er påvist på havbunnen. Vurderingen bør gjøres etter at de resterende 21 vrakene er kartlagt.
  • Ny tilstandsundersøkelse av skipsvrak og ammunisjon bør vurderes gjennomført om ti år.

Fire år senere sendte Kystverket et brev til Fiskeri- og kystdepartementet hvor de lovet å kartlegge de resterende 21 vrakene i Skagerrak i løpet av 2007. Til tross for lovnadene er dette ennå ikke blitt gjort. Fiskere i området frykter for hva som kan skje dersom klumper med sennepsgass tas opp med bunnfiskende redskap. Bellona mener at vrakene snarest må lokaliseres slik at fiskerne vet hvor de ikke skal sette ut redskapen sin.

 

Nedprioritert

Kystverket skriver på sin hjemmeside 15. august at de håpet å kunne starte arbeid med planer for registrering av skipene for å kunne vurdere hensiktsmessige tiltak i 2007. Videre sier de at på grunn av andre store oppgaver som de måtte gi bedre prioritet, er dette planarbeidet ennå ikke igangsatt.

Kan gi alvorlige skader

I Østersjøen har flere svenske fiskere fått alvorlige skader etter å ha fått dødelige sennepsgassklumper opp med redskapene. Sennepsgassen er tyngre enn vann og legger seg på bunnen som en seig væske. Det danner seg klumper med skorpe på og væske inni. Det er slike klumper fiskere i Østersjøen har fått med opp fra dypet.

Kystverket har utarbeidet en veiledning til norske fiskere ved funn av kjemiske stridsmidler.