Nyheter

Bellona med i rømmingskommisjon

Marius Dalen, fagansvarlig for miljøgifter i Bellona.
(foto: Bellona)

Publiseringsdato: 19. mars, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellonas Marius Dalen er oppnevnt som medlem av Fiskeri- og kystdepartementets rømmingskommisjon for akvakultur. Rømt oppdrettsfisk kan ha en negativ effekt på ville fiskebestander og er en av næringens største miljøutfordringer.

Bellonas fagansvarlig for akvakultur, Marius Dalen, er oppnevnt som nytt medlem av rømmingskommisjonen for akvakultur.

– Det er viktig å få bedre kontroll på rømming av fisk fra oppdrettsanlegg langs kysten. 2008 var et godt år med tanke på rømt laks men et forferdelig år med tanke på mengden rømt oppdrettstorsk, sier Dalen, som ser frem til å sitte i kommisjonen.

Utgjør en trussel

Den rømte oppdrettsfisken utgjør en trussel overfor ville bestander av laks og ørret. Norge har et særlig ansvar, også internasjonalt, for å ta vare på de unike naturverdiene disse ville bestandene representerer.

Hvert år rømmer det mer oppdrettet laksefisk enn det naturen bidrar med av gyteklar villaks langs kysten. Det er derfor helt avgjørende å redusere antall rømminger.

Gode rutiner avgjørende

Rømmingskommisjonen henter inn informasjon og setter i gang undersøkelser ved alvorlige rømminger av oppdrettsfisk og havari ved ulike oppdrettsanlegg. Kommisjonen arbeider for å redusere risiko for rømminger og anleggshavari.

– Oppdrettsanlegg må konstrueres slik at de tåler de værpåkjenningene de blir utsatt for. Det er svært sjeldent at dårlig vær er en gangbar unnskyldning for rømming. I tillegg er det avgjørende at de som jobber ute på anleggene har gode rutiner som sikrer at anlegg og utstyr er i topp stand, sier Dalen.

Du kan lese mer om rømming av oppdrettsfisk på Bellonas Havbruksweb.