Nyheter

Fiskeriministeren særbehandler egen næring

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Regjeringen.no/Scanpix

Publiseringsdato: 11. mars, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil at oppdrettsnæringen skal gå foran i saksbehandlingskøen. - Dette er et typisk eksempel på en beslutning som påvirker verdien av hennes egen eiendom, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen foreslår en forskrift som sier at fylkesmennene skal sette søknader om etablering og utvidelser av oppdrettsanlegg foran alle andre saker og hastebehandle dem.

– Her oppfører ikke fiskeriministeren seg som en elefant i et glassmagasin, men som en sel i oppdrettsnæringa. Hun forsøker å presse frem snarveier for sin egen næring på bekostning av miljøhensyn. Dette er politisk uklokt, og en grov fornærmelse av Erik Solheim og Miljøverndepartementet, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Gir fordeler

Han mener at et slikt forslag også kan være konkurransevridende, siden det gir fordeler til en næring fremfor andre.  

– Det siste vi trenger er hastebehandling av oppdrettssøknader, vi trenger en pause i produksjonsøkningen for å håndtere miljøutfordringene, sier Marius Dalen, som er fagansvarlig for fiskeri og havbruk i Bellona.

Står ved veiskille

– Oppdretsnæringen står ved et veiskille. Skal de gå for økt vekst og risikere å ta knekken på villaksen, eller ta hensyn til og prøve å løse dagens kritiske situasjon, sier Dalen.  

Berg-Hansen vil også innføre tidsfrister, og hvis disse ikke overholdes, skal fiskerimyndighetene kunne avgjøre sakene uten uttalelser fra kommuner og fylkeskommuner. Som «straff» kan de treigeste etatene bli hengt ut på internett.