Nyheter

Rasering av vernet elvemunning

Publiseringsdato: 6. juli, 2010

Repparfjord Sand driver masseuttak uten konsesjon i elvemunningen til Repparfjordelva i Finnmark. – NVE har hatt saken til sluttbehandling i hele tre år, og opprettholder med sin unnfallenhet en potensielt miljøskadelig virksomhet, sier Bellona-rådgiver Marius Dalen.

I 2004 ble det fastslått fra Olje- og energidepartementet at masseuttak i Repparfjordelven i Finnmark måtte konsesjonsbehandles. Seks år etter fortsetter Repparfjord Sand sin virksomhet uten at konsesjonen er på plass.

– Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er ansvarlig myndighet. De har hatt saken til sluttbehandling helt siden 2007. Saken har nå trukket ut såpass langt i tid at det virker som om NVE ikke tar saken på alvor, sier Marius Dalen, rådgiver i Bellona.

Han frykter at videre uttak av masser kan medføre store skader på bestanden av anadrom fisk i elva.

– Bilder fra området viser at det er gravd ut store renner og hull i elvedeltaet. Den lokale jeger- og fiskeforeningen hevder at masseuttaket virker forstyrrende på sjørøya og sjøørretens oppvekstområde og at kunstige dammer som oppstår mellom flo og fjære i elvedeltaet kan medføre ytterligere fiskedød, sier Dalen.

Bellona har sendt brev til NVE nord og krever at de får fortgang i sin saksbehandling. Eventuelt at virksomheten bør stanses inntil saken er ferdigbehandlet.