Nyheter

Utfordrer OLF til debatt

Publiseringsdato: 26. august, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Er oljeindustrien godt nok forberedt, spurte Bellona Oljeindustriens landsforening tidligere i sommer. Etter en sommer med brevveksling inviterer nå Bellona OLF til åpen debatt for å fortsette den viktige diskusjonen rundt oljeindustriens beredskap, sikkerhetsfokus og videre utvinning.

Det har pågått en elektronisk brevutveksling mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Bellona i sommer, der man har drøftet sikkerhet og beredskap på norsk sokkel.

– Bellona er svært opptatt av det som skjer på norsk sokkel, og OLF er en viktig aktør i den sammenhengen. Derfor har vi bedt dem om å svare på en del sentrale spørsmål for sikkerhet og beredskap på norsk sokkel, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bakgrunn for saken

Bakgrunnen for Bellonas initiativ, var ulykken i Mexicogolfen, der boreriggen Deepwater Horizon eksploderte 20. april. To dager senere sank den på 1500 meters dyp. 11 mennesker som var om bord på riggen da den eksploderte, omkom.

I 87 døgn etter forliset strømmet enorme mengder olje ut i havet og inn til land – og miljøkonsekvensene har vært store. Langtidseffektene er fortsatt ikke klarlagt, og granskninger for å finne ut hva som skjedde da riggen eksploderte, pågår nå.

Kan vi forhindre en norsk Deepwater-ulykke?

I lys av den tragiske hendelsen ønsket Bellona å forsikre seg om at OLF, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter, gjør det de kan for å hindre at en tilsvarende ulykke skal kunne skje på norsk sokkel.

Bellona sendte derfor et åpent brev med sju spørsmål til OLF 8. juni, spørsmål som omhandler beredskap, sikkerhet, dypvannsboring, kjemikalieutslipp og utvinning i nord.

[picture1]

Svaret fra OLF

28. juli kom svaret fra OLF, som mener det er for tidlig å trekke konklusjoner og lærdom fra Deepwater Horizon-ulykken – man må få avklart årsakssammenhengene først.

Videre henviser OLF i stor grad til det enkelte oljeselskap for mer detaljerte svar på beredskapsplaner og informasjonsstrategier. Det er OLFs miljødirektør Tore Killingland som har skrevet brevet, og han avslutter med å si at OLFs mål er …«at alle utbygginger i nord skal skje på en sikker og forsvarlig måte, uten at de er til hinder for andre næringer eller påvirker miljøet negativt.»

– Dette er et ganske opplagt mål, men jeg kan vanskelig se hvordan det skal kunne gjennomføres i praksis – og skulle gjerne hatt noen konkrete eksempler på det, sier Hauge.

Bellona ønsker flere svar

Bellona har derfor sendt nok et svar til OLF og leder Gro Brækken, der Hauge ber om ytterligere utdyping av OLFs svar. Hovedpunktene i Bellonas nye brev går på beredskap, kjemikalieutslipp og utbygging av Lofoten/Vesterålen/Senja.

– Sikkerheten tas nok på alvor av OLF, men verdensmesterholdningen kan bli farlig. Derfor stiller vi igjen en del spørsmål for å få klarere svar fra OLF, sier Hauge.

Vil møte OLF til debatt

Bellona-lederen oppfordrer også i brevet til at man heller møtes og tar en åpen og offentlig debatt rundt de viktige spørsmålene.

Dersom en slik debatt blir noe av, blir tid og sted offentliggjort på Bellonas nettsider.