Nyheter

– Sellafield-utslipp vil gå rett til værs

Publiseringsdato: 22. februar, 2011

Ifølge en ny rapport kommer den radioaktive forurensningen fra Storbritannias atomanlegg Sellafield til å øke kraftig de nærmeste årene. Bellona ber miljøvernminister Erik Solheim ta opp saken med sin britiske kollega.

I en ny rapport fremgår det at reprosesseringsanlegget Sellafield de neste seks årene vil behandle mer og mer brukt atombrensel. Dette skal medføre at utslippene av radioaktiv forurensning fra anlegget går kraftig opp.

– Alt annet enn videre nedgang i Sellafield-utslippene er uakseptabelt. Miljøvernminister Solheim må få klare lovnader fra britene om at de vil overholde sine internasjonale forpliktelser om kutt i forurensningen, sier Bellonas Nils Bøhmer.

– Vil også få konsekvenser for Norge

Bøhmer har som atomfysiker i mange år fulgt nøye med på utviklingen ved Sellafield. Han har med interesse lest den ferske rapporten, som den britiske miljøorganisasjonen CORE står bak.

– Denne gjennomgangen gir grunn til bekymring. Mer utslipp fra britenes atomanlegg vil gi høyere konsentrasjoner av radioaktiv forurensning i norske farvann, sier Bøhmer.

Må bruke maksimal kapasitet

Bakgrunnen for tallene er at britiske myndigheter de neste seks årene skal reprosessere hele 4700 tonn brukt atombrensel ved et av anleggene. Det vil kreve hele fem ganger så høy reprosesseringstakt enn hva som har vært tilfelle de siste årene.

– Det er rimelig å anta at jo mer atombrensel som behandles, jo høyere vil utslippene bli. Bevisbyrden her ligger definitivt på Sellafield, og vi forventer at det kommer klare svar på problemstillingene i rapporten, sier Bøhmer.

At sammenhengen mellom mengden behandlet avfall og forurensning er sterk, gjenspeiles i det faktum at utslippene de siste årene har vært lave – samtidig som relativt lite avfall har blitt reprosessert.

Klare lovnader

Hvis beregningene i rapporten stemmer, vil Storbritannia neppe være i stand til å overholde forpliktelsene som de har påtatt seg. På et møte under OSPAR-konvensjonen i 1998 gikk landet med på at den radioaktive forurensningen skal kuttes, slik at man i 2020 ser konsentrasjoner av menneskeskapt radioaktivitet ”nær null”.

Utslippsreduksjonene som vi har sett de siste årene, har gitt grunn til optimisme på vegne av havmiljøet.

– Det vil være en voldsom skuffelse om britene igjen snur. Miljøvernminister Erik Solheim må bruke enhver anledning som byr seg til å presse dem i denne saken.

Syv ganger verre enn Tsjernobyl

Bøhmer minner også om at det tidligere i vinter ble avdekket at en eventuell ulykke ved Sellafield-anlegget kan gi syv ganger mer forurensning i Norge enn det Tsjernobyl-katastrofen gjorde.

bodytextimage_Nils-Boehmer-bredde-lite.jpg Photo: (foto: tone foss aspevoll/bellona)

– Britenes atomanlegg utgjør en vedvarende og alvorlig miljøtrussel mot oss her i Norge.

Reprosessering innebærer at brukt atombrensel behandles slik at deler av det kan gjenbrukes i for eksempel atomkraftverk. Samtidig genereres forurensning og restprodukter som ikke kan benyttes til noe formål.

Sellafield har to anlegg for reprosessering – Thorp og B205. Det er det sistnevnte, som også er eldst, som skal behandle de 4700 tonnene brukt brensel. Anleggene er drevet av den britiske dekommisjoneringsmyndigheten, Nuclear Decommissioning Authority (NDA).

– Har redusert utslippene

I en epost til Bellona forteller NDA at de ønsker å sørge for at forpliktelsene OSPAR-konvensjonen overholdes.

”Tekniske forbedringer har redusert utslippene signifikant, og for tiden er Sellafields utslipp godt innenfor det som er tillatt”, skriver de, og legger til at slike forbedringer også betyr at det ikke er noe enkel kvantitativ sammenheng mellom hvor mye avfall som reprosesseres og hvor mye som slippes ut.

NDA imøtegår imidlertid ikke påstandene om at Sellafield vil måtte behandle mer brukt atombrensel de kommende årene.