Nyheter

Alger til nytte

Foto: Sahara Forest Project

Publiseringsdato: 13. juni, 2013

Skrevet av: Bellona

Mange forbinder alger med noe negativt; slimete tang og grumsete vann. Alger har også fått et ufortjent dårlig rykte på grunn av oppblomstring av giftige alger som skjer fra tid til annen. Men Bellonas havbruksrådgiver Annelise Leonczek mener alger har et enormt ressurspotensial. Hun ble nylig utnevnt som nestleder i styret til Norsk Algeforening.

Det finnes ikke kommersiell dyrking av makroalger i Norge i dag, selv om høsting av naturlig voksende makroalger utgjør en velfungerende næring. Norsk Algeforening vil skape oppmerksomhet rundt alger som fornybar ressurs og vise produktmangfoldet som kan skapes av vekstene i havet. Målet er at kommersiell dyrking kan bidra til verdiskaping og grønne arbeidsplasser i liten og stor skala langs kysten.

– Havet er nøkkelen for å løse verdens enorme utfordringer, hevder Leonczek. – Jordens befolkning øker, de fattige skal ut av fattigdom. Samtidig minker produktive arealer grunnet forørkning. Stadig økende CO2-utslipp forverrer situasjonen ytterligere. Men jorden består av ¾ hav.

Alger har svært nyttige funksjoner. I havet kan vi produsere ren energi i form av biogass, uten at det går utover viktige landbruksarealer. Kombinerer man produksjon av biogass fra alger med karbonfangst- og lagring, blir resultatet karbonnegativt. – Dette betyr at jo mer energi man bruker, jo mer CO2 fjerner man fra atmosfæren, forteller Leonczek. Og fortsetter entusiastisk: – I tillegg trekker alger trekker til seg CO2, som motvirker forsuring av havet.

Og alger kan brukes til en lang rekke produkter i tillegg til energi. De er blant annet rike på omega 3, og kan brukes i mat, dyre- og fiskefor, medisiner, klær og plast, for å nevne noe. Leonczek har stor tro på sistnevnte: – Algeplast kunne potensielt erstattet petroleumsbasert plast. Og i motsetning til oljebasert plast, brytes algebasert plast lett ned. Slik kan alger bidra til å løse verdens søppel-utfordringer.

Produksjon av alger kan med fordel kombineres med produksjon av mat. Forskning rundt omkring i verden bekrefter at integrerte havbrukssystemer har svært store potensialer. Alger, blåskjell, hummer, børstemark, og andre ressurser kan dyrkes i tilknytning til oppdrettsanlegg for fisk. – Det enes avfall blir den andres ressurs, og resultatet blir blant annet mindre sykdom hos fisken og hurtigere algevekst, sier Bellonas engasjerte algeekspert.

Bellona tror at dyrking av tang og tare har potensial til å bli en milliardindustri i Norge. Grønne arbeidsplasser kan skapes langs norskekysten i stort omfang. – Vårt land har en unik, langstrakt kystlinje som passer perfekt til kommersiell algeproduksjon og integrert havbruk, sier Annelise Leonczek optimistisk.