Nyheter

Utfordrer sjømatnæringen: – Kutt ut laks på fly!

Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver, havbruk
Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver, havbruk
Mikkel Moe

Publiseringsdato: 20. september, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Sjømatnæringen må kommme på banen for et felles løft for å kutte utslipp. - Skal vi fase ut flystransport for fisk trengs felles forpliktelser for hele havbruksnæringen, sier Silje B. Risholm i Bellona.
Den færøyske lakseoppdretteren Hiddenfjord har stoppet all varefrakt av laks med fly av hensyn til miljøet.
– Lakseoppdrett har lav CO2-påvirkning sammenlignet med andre proteiner. Men når vi fraktet laksen med fly, fordoblet vi utslippene helt på slutten av produksjonsprosessen, forklarer Hiddenfjord-sjef Atli Gregersen til  E 24.
Mens Færøyene er en liten oppdrettsnasjon i internasjonal målestokk, er Norge verdens største produsent av oppdrettslaks, med et årlig volum på nær 1,3 millioner tonn.
I januar 2019 presenterte Bellona «Klimabomben om forties» og la fram  beregninger som viser at lakseeksport med fly står for like store utslipp som hele den norske innenriks flytrafikken.
– Bellona savner at sjømatnæringen som helhet løfter denne problemstillingen. Vi vet at alternativ til flyfrakt er på agendaen til flere selskaper, men vi hadde jo gjerne sett at bransjeorganisasjonene kunne gått sammen og forpliktet næringen til klimakutt, sier Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver i Bellona, til E24.
Hun viser til at norske landbruksorganisasjoner i 2019 inngikk en forpliktende avtale med staten om å kutte landbrukets klimautslipp innen 2030.
– Bellona ønsker å utfordre sjømatnæringens bransjeorganisasjoner til å gjøre det samme, sier Risholm.
Hun mener at mener målet bør være å oppnå en 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp knyttet til transport av laks innen 2030.
– Og for å nå det må vi utfase transport av laks på fly. Bellona heier på Hiddenfjord som går foran og viser hvordan dette kan gjøres, når kommer norske havbruksaktører etter?