Nyheter

Bellona ber om møte med Berntsen

Publiseringsdato: 8. september, 1997

Skrevet av: Runar Forseth

- Bellona sendte i 15-tida i dag en telefaks til miljøvernminister Torbjørn Berntsen, hvor vi ber om et møte mellom ministeren, representanter for lokalbefolkningen rundt smelteverket og oss, sier fagansvarlig under aksjonen Bård Bergfald til Bellona Web.

Anmodningen ble sendt etter at aksjonsledelsen hadde sittet i et lengre møte med fabrikkens fagforening. Berntsens departement er i ferd med å sluttbehandle ankene på Arendal Smelteverks nye utslippstillatelse. Dette var den direkte foranledningen til at Bellonas aksjonister kvart over fem i dag morges lenket seg fast i bedriftens to kai-kraner, og i hele dag har hindret lossingen av en lastebåt.

I faksen skriver Bellona blant annet at bedriften må gis langsiktige rammer istedenfor klatting på gamle konsesjonsvilkår. Samtidig må det legges opp til et nullutslippsnivå.

– For oss er det viktigste å få stanset det enorme svovelutslippet, sier Bergfald. – Men samtidig er vi ute etter å finne løsninger som ikke innebærer at bedriften legges ned. Når vi skriver langsiktige krav tenker vi oss en omlegging av bedriften i løpet av en tre-fem års periode eller lignende. Etter den tid må utslippene ha opphørt. I mellomtiden vurderer vi å bli værende i lastekranene til Berntsen gir et positivt svar, avslutter Bergfald.