Nyheter

Bellona ber om møte med Berntsen

Publiseringsdato: 8. september, 1997

Skrevet av: Runar Forseth

Anmodningen ble sendt etter at aksjonsledelsen hadde sittet i et lengre møte med fabrikkens fagforening. Berntsens departement er i ferd med å sluttbehandle ankene på Arendal Smelteverks nye utslippstillatelse. Dette var den direkte foranledningen til at Bellonas aksjonister kvart over fem i dag morges lenket seg fast i bedriftens to kai-kraner, og i hele dag har hindret lossingen av en lastebåt.

I faksen skriver Bellona blant annet at bedriften må gis langsiktige rammer istedenfor klatting på gamle konsesjonsvilkår. Samtidig må det legges opp til et nullutslippsnivå.

– For oss er det viktigste å få stanset det enorme svovelutslippet, sier Bergfald. – Men samtidig er vi ute etter å finne løsninger som ikke innebærer at bedriften legges ned. Når vi skriver langsiktige krav tenker vi oss en omlegging av bedriften i løpet av en tre-fem års periode eller lignende. Etter den tid må utslippene ha opphørt. I mellomtiden vurderer vi å bli værende i lastekranene til Berntsen gir et positivt svar, avslutter Bergfald.