Nyheter

Aksjonen trappes opp

Publiseringsdato: 9. august, 1999

Møtet mellom Bellona og ledelsen ved Øye smelteverk var resultatløst. Bellona har trappet opp aksjonen til å gjelde all lasting av malm ved smelteverket.

Forhandlingene mellom Bellona og Direktør Leif Andreassen ved Øyesmelteverk gikk i stå ved 14 tiden i dag. Årsaken er at Øye smelteverkikke er villige til å stanse bruken av kvikksølvholdig Comilog-malm.

– Vårt inntrykk er at man på mellomledernivå i bedriften har forståelsefor det vi sier, mens direktøren er under stort press fra eierne, sierFrederic Hauge i Bellona. Han mener eierne må løse situasjonen som haroppstått.

-Styreformannen i Tinfoss eller representanter forHolta-familien må komme hit til Kvinesdal og forhandle med oss, sierhan. Holta-familien eier Tinfoss-konsernet, som igjen eier Øyesmelteverk.

En annen løsning kunne selvfølgelig vært at miljøverndepartementetgriper inn. -Etter den mangelen på handlekraft vi har sett framiljøvernministerens side i denne saken har vi imidlertid svært litentro på at det skjer, sier Hauge. -Vår tiltro til departementets evne tilå rydde opp i denne saken er på et lavmål, ettersom departementsråd iMD Harald Rensvik var sjef i SFT når den skandaløse utslippstillatelsenble gitt i 1996

Bellona har skrevet brev til riksrevisjonen og bedt om gransking av SFTshåndtering av kvikksølvskandalen som er avdekkket de siste månedene..Riksrevisjonen er valgt fordi man ikke har tillit til Miljøverndepartementet.