Nyheter

Bellona nektet adgang

Publiseringsdato: 4. august, 1999

Bellona har så langt ikke fått noen orientering om rutiner og målinger ved Øye smelteverk.

Bellona ble i formiddag avvist ved forsøk på å foreta en uanmeldt inspeksjon hos Øye smelteverk. En gruppe fra Bellona ønsket at smelteverket skulle dokumentere sine rutiner for måling av blant annet miljøgiften kvikksølv.

  • Vi finner det uholdbart at vi ikke får gjøre oss kjent med hvordan miljøgifter måles hos smelteverket og hvilke måleresultater de har journalført, sier Alvhild Hedstein.
  • Øye smelteverk har utslippstillatelse og rapporteringsplikt. Deres måleresultater burde derfor være offentligt tilgjengelig. Vi snakker dessuten her om en bedrift som har hatt samme type produksjon i flere tiår.

Mangelfulle målinger

Bellona har i dag fått kjennskap til at Øye smelteverk har store problemer med å kartlegge utslipp av kvikksølv til luft. Kvikksølvmåleren ved bedriften har vært ute av drift tre av de siste tolv månedene. Bellona mener det er grunn til å tro at smelteverket ikke kan rapportere korrekte utslipp med slike mangelfulle målerutiner.

I en henvendelse til Øye smelteverk ber Bellona nå bedriften om også å gjøre rede for bedriftens utslipp av andre tungmetaller enn kvikksølv.

  • Slagget ved smelteverket dannes blant annet ved hjelp av kalk, sier Bellonas Christian Rostock. – Det er meget sannsynlig at denne prosessen også frigjør kadmium.