Nyheter

Nytt møte med ledelsen på Øye

Publiseringsdato: 5. august, 1999

Metallurgene har i den siste tiden jobbet for sprengfor å få dette til. Bellona går nå i møte med adm. dir Leif Andreassenfor å komme fram til en løsning. Kommer man ikke til enighet er Bellonaklare til å blokkere alle typer malm-innlasting til produksjonen.