Nyheter

Ønsker bedre dokumentasjon

Publiseringsdato: 5. august, 1999

Skrevet av: Simen Graff Jenssen

Øye smelteverk må vise til konkrete målinger for å dokumentere sitt faktiske forbruk av malm og utslipp av kvikksølv.

Bellona foretar i formiddag en uanmeldt inspeksjon hos Øye smelteverk. Bedriften har til nå ikke kunnet legge fram god nok dokumentasjon på sine utslipp av kvikksølv. Ved inspeksjon i går var kvikksølvmåleren for utslippsluft ikke i funksjon. Forurensningstilsynet inspiserte smelteverket i 1998, men rapporten fra denne inspeksjonen viser at SFT ikke kontrollerte utslipp av kvikksølv til luft.

I tillegg til dokumentasjon på utslipp til luft, vann og slagg, ønsker Bellona at Øye smelteverk skal gjøre rede for de målinger som er gjort på den malmen verket bruker som råvare.

Øye smelteverk hevder overfor Bellona at malmens innhold av grunnstoffet bor er helt avgjørende for manganproduksjonen. Bellona vil i dag ta dette nærmere opp med bedriften.

– Hvis borinnholdet i malmen er helt avgjørende for kvaliteten på det ferdige produktet, ønsker vi at Øye smelteverk kan vise til målerutiner som bekrefter dette, sier Bellonas Alvhild Hedstein.