Nyheter

Bellona ber om svovelrensing i Moss

Publiseringsdato: 2. november, 2000

 

A/S Rockwool
Postboks 4215, Torshov
0401 Oslo

02/11-2000

Oppfordring til installasjon av renseteknologi og kartlegging av støvsammensetning ved Rockwool

Miljøstiftelsen Bellona og fabrikkledelsen i Moss har lenge hatt planer om et møte for blant annet å diskutere mulighetene for installasjon av renseteknologi utover det som er planlagt. Dette møtet har desverre blitt utsatt til uke 48 slik at vi føler at vi må få svar på noen spørsmål og komme med noen oppfordringer før den tid. Vi håper derfor på snarlig tilbakemelding på nedenfornevnte spørsmål.
Renseanlegg for SO2.
Fabrikken i Moss har i sin nye utslippstillatelse fått en midlertidig utslippstillatelse av SO2 på 370 tonn pr. år. Grunnen til at vi her skriver midlertidig er at Miljøverndepartementet tar forbehold om innskjerpelser med bakgrunn i Norges forpliktelser blant annet etter Gøteborgprotokollen. I følge denne protokollen forplikter Norge seg til å redusere utslippene av SO2 med 58% av 1999 nivå innen 2010. Det er lite tenkelig at fabrikken i Moss, som står for 1% av Norges totale SO2 utslipp, ikke vil berøres av tiltak fra myndighetenes side.
Bellona har sett på hva som kan gjøres for å redusere disse enorme utslippene og kommet til at dette må være en overkommelig utgift for et konsern som de siste fem årene har hatt et overskudd på ca. 300 mill. DKK. Vi foreslår at det installeres en våtvasker til å rense avgassene fra smelteovn og spinnkammer. Et slikt renseanlegg med kapasitet på 60.000nm3/h vil koste ca. 15 mill. NOK. Dette vil være inklusiv installasjon og oppstart, men eksklusiv rør og pumpesystem fra sjøen. Ser man dette over 20 år skulle det gi en kapitalkostnad på ca. 1,4 mill kr. pr. år. Det vil videre være sannsynlig å anta at driftskostnadene pr. år vil ligge rundt 500.000 kr. Fabrikken i Moss ligger meget nær sjøen noe som er en stor fordel ved installasjon av en slik våtvasker.
Bellona er meget sikre på at ikke bare vi, men også myndighetene vil komme med et krav om installasjon av denne typen rensing i nær fremtid. Vi vil anta at det vil være lønnsomt å ta dette med i prosjekteringen i forbindelse med utvidelsen av fabrikken. Det vil være såvel en bedriftsøkonomisk- som en praktisk fordel å installere denne typen tiltak i forbindelse med ombyggingen og ikke ettertid.
Vi ber om å få oversendt bedriftens vurderinger av renseanlegg for SO2, hvordan er et slikt anlegg planlagt?, når vil det være i drift?, eller eventuelt en redegjørelse for hvorfor det ikke er planlagt.

Hva inneholder støvet som fabrikken slipper ut?
Fabrikken i Moss slipper ut store mengder med støv. Så vidt Bellona bekjent er det ingen som vet hva dette støvet inneholder, noe som selvsagt gjør det umulig å komme med helse- eller miljømessige vurderinger av støvutslippene. I dag slippes det ut 40 tonn med støv som man ikke vet verken størrelse eller kjemisk sammensetning av. Når myndighetene nå gir tillatelse til utslipp av ytterligere 20 tonn ukjente forbindelser mener vi at bedriften selv må ta ansvaret og finne ut av hva den forurenser sine ansatte og naboer med.
Bellona lurer også på om bedriften har vurdert flere parallelle posefiltre eller posefiltre i serie for å redusere støvutslippene. Er eventuelt andre tiltak vurdert for å redusere utslippene av støv? Vil Rockwool ta analyser av støvets kjemiske sammensetning og størrelse? Vi lurer videre på hvor store mengder støv som dannes i forbindelse med saging og konfeksjonering av produktene. Er det noen form for filtrering av dette støvet?
Vi ber om svar på våre spørsmål innen 13. november.

 

 

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Christine Molland Karlsen

 

 

Kopi:
Rockwool International A/S
Rockwool Moss
Kallum og Kleberget Vel
Moss Avis

SFT