Nyheter

Skammelig fra Brende

Publiseringsdato: 5. januar, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

20 dager etter at Miljøvernministeren avslo Bellonas klage på at Fundia får slippe ut 154 kg kvikksølv i året, sender han ut en skrytemelding om ikrafttredelsen av en internasjonal miljøavtale om tungmetaller. – Brende må lære seg å feie for egen dør, sier Bellonas styreleder Olaf Brastad.

– Det er skammelig at Norges Miljøvernminister ikke ønsker å stoppe kvikksølvutslippene fra Fundia armeringsstål i Mo i Rana, men i steden forsøker å framstå som en internasjonal pådriver for å redusere utslippet av tungmetaller, sier Bellonas styreleder Olaf Brastad. Han mener troverdigheten til Miljøvernminister Børge Brende med dette har fått et nytt skudd for baugen.

9. desember forkastet Brende Bellonas klage på utslippstillatelsen til Fundia i Mo i Rana. Dermed tillater han fortsatt utslipp av 154 kg kvikksølv i året. Brendes argument var den gang blant annet at det ble lagt vekt på at kvikksølvutslippene ikke gir lokale virkninger for helse og miljø. Tre uker etter går altså den samme ministeren ut i en pressemelding og kunngjør:

Viktig miljøavtale om tungmetaller trer i kraft

En miljøavtale for å redusere utslipp av tungmetaller trer i kraft i dag, 29. desember. – Avtalen er et viktig skritt på veien mot å regulere disse utslippene på globalt plan gjennom FN, sier miljøvernminister Børge Brende.

– Det meste av utslippene til våre områder kommer fra kilder i andre deler av verden. Derfor er internasjonale løsninger veien å gå for å stanse utslippene av disse miljøgiftene, sier Brende.

Avtalen som nå trer i kraft, er en regional avtale for det såkalte FN/ECE-området, dvs. hele Europa, Nord-Amerika og deler av Asia. Den vil bidra til mindre utslipp av tungmetaller, og det vil igjen gi mindre belastning for folks helse og på miljøet, understreker Brende i pressemeldingen.

– Brendes utspill holder bare ikke, sier Brastad. I steden for å sette et god miljøeksempel her i landet velger nå Brende å festtale internasjonalt med tomme ord.

Bellona mener Børge Brende med dette utspillet undergraver sin egen troverdighet og autoritet. I det ene øyeblikket begrunner han en utslippstillatelse med at utslippene ikke har lokale konsekvenser. Tre uker etter reises fanen på nytt og globale argumenter benyttes med den største selvfølgelighet. Hvordan går det an å markedsføre en avtale tre uker etter at avtalens intensjoner faktisk ble brutt fordi utslippene den gang ikke gir lokale virkninger for helse og miljø?

Bellona mener Børge Brende setter norsk miljøpolitikk 20 år tilbake i tid når han nå velger å stikke hodet i sanden, i steden for å ta i bruk tilgjengelig miljøteknologi.