Nyheter

Oljeavfall på avveie

Gamle Statoil-tønner er noe av det som ligger på anlegget til Norsk Metallretur .
Foto: Frederic Hauge/Bellona

Publiseringsdato: 29. august, 2004

Tønner og annet avfall fra petroleumsindustrien ligger strødd på Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg. Bellonas Miljøpatrulje ønsker nå å kartlegge omfanget av dette.

Bellonas Miljøpatrulje:

Bellonas Miljøpatrulje satte søndag ettermiddag kursen mot Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg etter å ha observert logoprydete oljefat og annet skrot fra oljebransjen.


– Det er svært bekymringsverdig å observere dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge. – Vi vet at oljebransjen flittig benytter miljøgiftige kjemikalier som brommerte flammehemmere m.m, og dette er absolutt ikke noe som skal ligge på en lagringsplass for skrotmetall. Oljeselskapene har produsentansvar for disse produktene, også når de skrotes, og det er helt uakseptabelt hvis det viser seg å være kjemikalietønner som er dumpet på Jadarholmen, sier Hauge.

Norsk Metallretur bearbeider ulike typer vanlige returmetaller. Dette metallet sorteres og bearbeides for så og transporteres til smelteverk i inn- og utland. På Jadarholmen har det vært drevet skraphandervirksomhet i nærmere hundre år og det er overveiende sannsynlig at grunnen inneholder miljøgifter. Bellona mener forurensningen som har bygget seg opp over tid er ille nok om man ikke også får kjemikalier fra oljebransjen i tillegg.

Bellonas Miljøpatrulje vil nå finne ut hvilke oljeselskaper som har levert skrot til Norsk Metallretur samt hva slags type avfall det dreier seg om.