Nyheter

Alpharma fikk 3 millioner i bot

Publiseringsdato: 6. desember, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

I fjor anmeldte Bellona medisinselskapet Alpharma for ulovlige utslipp av antibiotika. Nå må selskapet betale tre millioner kroner i bot og to millioner i inndragning.

Bellona er fornøyd med utfallet i saken og vil følge bedriften nøye for å sikre at de skjerper rutinene kraftig og gjennomfører nødvendige tiltak for å hindre denne type utslipp i fremtiden.

Bellona anmeldte Alpharma på Skøyen i september 2005, etter gjentatte ulovlige utslipp. Bellona krevde at det måtte reageres sterkt mot bedriften. Oslo Politidistrikt har etterforsket saken og gitt Alpharma tre millioner kroner i bot. I tillegg får selskapet inndratt to millioner kroner, for penger de har spart ved å ikke iverksette nødvendige tiltak for å unngå forurensingen.

Menneskelig svikt
12. september ble det sluppet ut 4.000 liter med antibiotikaholdig vann til kommunalt avløpsnett fra Alpharma AS. Bedriften produserer antibiotikumet Bacitracin ved fermentering og ved dyrking av bakterier. Alpharma har ikke tillatelse til denne typen utslipp.

Ifølge opplysninger fra Alpharmas HMS-sjef, Karin Loftsgaard, skjedde uhellet da en antibiotikaløsning skulle overføres fra en tank til en annen tank som allerede var full. Loftsgaard forteller at uhellet skyldes menneskelig svikt. Etter Bellonas oppfatning var det uaktsomt av Alpharma å ikke ha rutiner som forhindrer at slike hendelser finner sted.

Svært uheldig
Politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Carl Graff Hartmann, sier til Østlandssendingen at de i etterforskningen av Alpharma har avdekket 14 ulovlige utslipp ved bedriften i løpet av de siste to årene. Videre sier Hartmann at politiet reagerer kraftig fordi utslippene kunne vært unngått hvis selskapet hadde iverksatt nødvendige tiltak.

Gjentatte utslipp av antibiotika i Oslofjorden er svært uheldig. Antibiotika kan tas opp i fisk og føres videre til mennesker. Folk som er allergiske mot visse typer antibiotika kan få alvorlige reaksjoner. I tillegg kan bakterier i naturen utvikle motstandsdyktighet mot antibiotika og føre til store utfordringer for human helse.

Utslippet gikk ut i det kommunale avløpsnettet og videre til VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap), som produserer slam til jordbruket. Tilførsel av antibiotika inn i anlegget kan påvirke både biologiske prosesser i renseanlegget og påvirke slamkvaliteten. Det stilles strenge krav til innholdet av bakterier og antibiotika i slammet fra renseprosessen, for at det skal kunne brukes til jordbruksformål.

– Bare uhell
I følge helse- miljø og sikkerhetssjef Karin Loftsgaard ved Alpharma har alle de 14 utslippene vært uhell.

– Noe har kommet av teknisk svikt i utstyret. I tillegg har det vært noen uheldige hendelser. Det vært en misforståelse mellom to operatører angående signaler om fylling i tanker, sier Loftsgaard til Østlandssendingen.

At Alpharma hevder noe slikt faller på sin egen urimelighet. Ett enkeltutslipp kan være et uhell, kanskje to. Men i dette tilfellet, der det dreier seg om hele 14 ulovlige utslipp, er det snakk om en fullstendig svikt i rutinene og manglende vilje til å løse problemet.

Bellona håper boten er høy nok til at Alpharma innser alvoret, skjerper rutinene betraktelig og gjør de nødvendige tiltak slik at noe slikt aldri skjer igjen.