Nyheter

– Slipper billig unna

(Foto: Norsk Luftambulanse)

Publiseringsdato: 6. juli, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Økokrim henla i dag saken mot Trafigura, selskapet som fraktet det farlige avfallet til Vest Tank i Gulen i forkant av eksplosjonen våren 2007. – En skandale at selskapet slipper unna på denne måten, sier Marius Dalen i Bellona.

24. mai 2007 eksploderte to store tanker med olje og saltsyre ved Vest Tanks anlegg i Sløvåg i Gulen kommune, og store mengder illeluktende avfall ble spredd utover hele bygda. Flere titalls innbyggere meldte om helseplager i ettertid.

Både tidligere eier og tidligere daglig leder ved Vest Tank ble i mars i år dømt til ubetinget fengsel for forholdet – dommer som ennå ikke er rettskraftige. Da dommen falt, uttalte Bellonas nestleder Marius Holm: – Vi er glad for at grov miljøkriminalitet straffes med fengsel.

Mangler lovhjemmel

Det nederlandske selskapet Trafigura, som er ansvarlig for frakten av det farlige avfallet inn til Gulen, derimot, vil ikke bli stilt for retten i noen norsk rettssal. Økokrim har valgt å henlegge saken, fordi det ikke finnes noen lovhjemmel å tiltale Trafigura etter.

Økokrim har fastslått at Trafigura sendte farlig avfall til Gulen, men fordi avfallet ble til i internasjonalt farvann, kan ikke selskapet straffeforfølges. Det norske og internasjonale lovverket regulerer kun det som skjer i import og eksport mellom to land.

Dårlig rulleblad

– Det er en skandale at Trafigura slipper unna på denne måten, sier Marius Dalen, rådgiver i Bellona.
– Selskapet har bevisst benyttet seg av smutthull i et svakt regelverk. I sin kommentar til henleggelsen hoverer de med at de ikke har brutt loven. Men det de har gjort er uansett og åpenbart etisk forkastelig, sier Dalen.

Han påpeker at Trafigura ikke bare har Sløvåg på rullebladet sitt:
– Trafigura var også ansvarlige for dumping av svært giftig avfall i Elfenbenskysten i 2006, der et titalls mennesker døde, og titusener ble skadet som resultat av dumpingen. De har ingen god merittliste å vise til.

Internasjonalt initiativ

Miljøvernminister Erik Solheim uttalte tidligere i dag at Norge nå vil ta et internasjonalt initiativ for å få endret på regelverket, slik at man kan hindre lignende henleggelser i fremtiden.

– Det er Bellona enig i. Vi trenger endringer i både internasjonalt og norsk regelverk for å hindre at noe tilsvarende skjer igjen, sier Marius Dalen.