Nyheter

Er miljøkriminalitet kriminelt nok?

Hans Tore Høviskeland fra Økokrim sammen med Bellona-leder Frederic Hauge
Maya Vedeld @Bellona

Publiseringsdato: 5. april, 2013

Skrevet av: Bellona

Er det riktig at miljøkriminalitet har kommet i skyggen av annen kriminalitet? Hva kan gjøres for å sikre at saker håndteres og straffeforfølges på riktig vis? Dette var sentrale spørsmål under den godt besøkte fagdebatten på Bellonahuset nylig.

På konferansen deltok flere viktige aktører i diskusjonen rundt miljøkriminalitet og herunder særlig forurensningskriminalitet: Bellona-leder Frederic Hauge, Riksantikvar Jørn Holme, Anette Fischer fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Hans Tore Høviskeland fra Økokrim og Ivar Husby fra Politihøgskolen var blant talerne. Norsk Gjenvinning snakket som landets ledende avfallsaktør.

Bellona-leder Frederic Hauge tok utgangspunkt i Bellonas erfaringer med miljøkriminalitet fra avsløringene på 1980-tallet og frem til dagens mest kjente saker. Selv om han over et så langt tidsrom har sett betydelige forbedringer, gjenstår store utfordringer:

– Den dispensasjonskulturen som eksisterer nå undergraver respekten for regelverket, slo Hauge fast. – I og med at miljøkriminalitet ofte henger sammen med økonomisk kriminalitet er det viktig å styrke kompetansen på oppfølging av denne typen saker, sa Bellona-lederen.

Riksantikvar Jørn Holme ledet i mange år Økokrims enhet for miljøkriminalitet og åpnet med å rose Bellona for innsatsen på dette feltet. – Dersom det finnes for tette bånd mellom tilsynsorganer og politimyndigheter utgjør dette en trussel mot at selvstendige tiltalebeslutninger kan tas.

Hans Tore Høviskeland, leder for miljøkrimenheten i Økokrim, belønnet Bellonas arbeid mot miljøkriminalitet i en årrekke og var klar i sin tale: – Fortsett å anmelde! I Norge er miljø det vi er best i å gi regler på, men dårligst i å følge opp, her er anmeldelser avgjørende.

Direktør i Norsk Gjenvinning, Runa Opdal Kerr, beskrev sin situasjon: – For Norsk Gjenvinning er det et problem at man ikke vet hvordan disse anmeldelsene følges opp fordi man ikke får svar når man kontakter politiet med spørsmål om status i en gitt sak.  

Hun avsluttet – og rundet dermed av konferansen – med et kritisk spørsmål: – Hvilken hensikt har det å være best i klassen på miljø, i et marked hvor kundene har pris som viktigste beslutningskriterium, og der aktører som bryter regelverket ikke blir straffet?

Nyttig debatt

Bellonas fagrådgivere Svend Søyland, Olaf Brastad og Karl Kristensen sto for organisering og gjennomføring av forumsmøtet. Kristensen var meget godt fornøyd med den brede oppslutningen og de interessante debattene.

-Bakgrunnen for at vi inviterte til møtet var Bellonas opplevelse av at forurensningskriminalitet har havnet urimelig mye i bakgrunnen av annen kriminalitet. Både deltakere fra politimyndighetene og industrien selv har gitt oss støtte for at dette er en betydelig utfordring, og at denne typen saker må prioriteres langt høyere fremover. Dette vil Bellona fortsette å presse på for, avslutter Kristensen.