Nyheter

Har klimaløsningene klare

Seniorrådgiver Benjamin Kleppe på besøk hos Eramet i Sauda.
Seniorrådgiver Benjamin Kleppe på besøk hos Eramet i Sauda.

Publiseringsdato: 28. juni, 2022

Skrevet av: Martin Sveinssønn Melvær

Regjeringen lanserte 23. juni sitt veikart for et grønt industriløft. Bellona mener veikartet burde vært langt mer konkret, og har vanskelig for å se hvordan det skal kunne gi de nødvendige utslippskuttene frem til 2030.

Norsk industri har en røykfylt historie og står fremdeles for store klimagassutslipp. Samtidig er industrien en forutsetning for et moderne samfunn og for grønn omstilling. Det ligger industriprosesser bak nesten alle materialer og produkter vi omgir oss med, fra tannkrem og mobiltelefoner til materialene i bygg, biler og infrastruktur. Når vi skal bygge en fornybar fremtid vil det være behov for grønn industri som kan produsere materialene vi trenger til vindmøller, solceller og batterier.

Bellona har fulgt norsk prosessindustri i mer enn 30 år, og vært en pådriver for løsninger både når det gjelder klimagassutslipp, miljøgifter og annen forurensing. Dette har gitt resultater: Klimagassutslippene i prosessindustrien er kuttet med 40 prosent siden 1990, til tross for økt produksjon, og man har fått kontroll på de giftige utslippene. Det er likevel ikke nok – for å nå målene i Parisavtalen må klimagassutslippene videre ned til null, og det må gjøres store kutt allerede innen 2030. Derfor samarbeider Bellona nå med norsk prosessindustri for å realisere nye utslippskutt.

Bellona besøkte i vår Eramet sitt smelteverk i Sauda, som har planene klare for å bli karbonnegative innen 2030. Å være karbonnegativ vil si at man sørger for permanent fjerning av CO2 fra kretsløpet.

Se video fra besøket her.

 

Realisering av Eramet sine planer vil kreve energieffektivisering, fornybart råstoff, og karbonfangst og -lagring (CCS). Dette avhenger imidlertid av myndighetene: Industrien trenger både lagringsplass for CO2 og støtte til klimateknologi for at utslippskutt skal kunne realiseres innen rimelig tid. Bellona mener politikerne må bevilge langt mer penger til utrulling av klimateknologi, og at CO2-avgifter fra industrien bør øremerkes klimatiltak gjennom et CO2-fond.

Se Bellonas arrangement på Arendalsuka, 15. august.