Nyheter

Kronprinsen gjester Bellona

Kronprinsen ankommer Bellonahuset
Kronprinsen ankommer Bellonahuset
Bellona
Ellen Viseth

Publiseringsdato: 1. desember, 2014

Skrevet av: Bellona

Torsdag 27.november fikk Bellona ærefullt besøk, da HKH Kronprins Haakon tok turen til Vulkan for å lære mer om Bellonas arbeid med løsninger på miljø- og klimautfordringene.- Jeg er veldig heldig som får komme hit og møte alle dere, sa Kronprinsen, tydelig entusiastisk.

Det er ikke hver dag Bellona får kongelig besøk, og når Kronprinsen hadde satt av hele tre timer til miljø- og klimasaken, var det en engasjert gjeng som ville fortelle om sitt arbeid. Først på programmet sto en hilserunde i Bellonas kontorlokaler, der Kronprinsen blant annet fikk utveksle noen ord med Aleksandr Nikitin, den russiske miljøaktivisten, som sammen med Bellona gjorde den historiske bragden og vant over KGB på russisk jord i 2000.

«From pollution to solution»

– Dersom vi skal klare å omstille oss til et miljøvennlig lavutslippssamfunn så må vi i fellesskap jobbe frem de beste samfunns- og miljøløsningene – og gjøre dem bedriftsøkonomisk lønnsomme, fastslo Bellona-leder Frederic Hauge.

Gjennom presentasjonene som fulgte viste Bellonas fagavdeling fram en rekke eksempler på nettopp slike løsninger, innenfor et bredt spekter av temaer.

Etter at byggrådgiver Lene Hodge hadde loset Kronprinsen gjennom Bellonabyggets energieffektive finesser åpnet fagsjef Hallstein Havåg med å tegne opp linjene for Bellonas arbeid per i dag og i et framtidsperspektiv.

Fagrådgiver Sirin Engen ga Kronprinsen innføring i karbonfangst og –lagring (CCS), både den tekniske siden og Bellonas mangeårige arbeid med teamet. – Å rense utslippene våre gjennom fangst og lagring av CO2 er helt avgjørende for å bekjempe de verste konsekvensene av global oppvarming, forklarte Engen. – EU er verdens mest ambisiøse aktør på utslippsreduksjoner, noe som også er en av grunnene til at vi jobber i Brussel. Vi trenger å få inn klare CCS-mål i EUs strategier, som i sin tur også vil ha konsekvenser for Norge som ikke har noen plan for CO2-håndtering på nasjonalt nivå, fortsatte hun. Hun la også fram Bellonas egen strategi for CCS i Norge, som kan sørge for arbeidsplasser i Nordsjøen etter at oljealderen er forbi.

Avfalls- og miljøgiftekspert Karl Kristensen skisserte opp sammenhengen mellom miljøgifter som finnes i sedimenter og vann, med opphav i industriell forurensning, og stoffene vi i dag finner i produkter vi alle bruker til daglig. – Det er viktig å forstå at det per i dag ikke er mulig å leve hundre prosent giftfritt, men det er desto viktigere at myndighetene setter av nok ressurser til å eliminere disse helse – og miljøskadelige stoffene, gjennom internasjonale avtaler og strengere krav til industrien, sa Kristensen. Han oppfordret til sterkere satsning på materialgjennvinning, og at vi som samfunn må øke utsorteringen av avfall generelt, for å utnytte ressursene våre best mulig.

Foto: Ellen Viseth/ Bellona
Kronprinsen og Karl Kristensen Foto: Ellen Viseth/ Bellona

Sigurd Enge, Bellona-veteran og Arktis-ekspert, tok forsamlingen gjennom status for verdens isbelagte områder og utfordringene som ligger i forvaltning av disse. – Arktis kan anses å være Europas siste villmark, åpnet Enge. – Løsningen ligger i å sørge for bærekraftig næringsliv som reduserer fotavtrykket samtidig som at befolkningen får et levebrød.

Frederic Hauge rundet av den faglige presentasjonen med å rette blikket framover. – Vi må se på løsninger som kan tas i bruk parallelt med at oljen fases ut og lenge etter det, sa Hauge. – Derfor er energilagring ett av fokusområdene for Bellona fremover, både ved bruk av batterier og biomasse. Dette vil gjøre ny fornybar energi til en mer stabil energikilde og sterkere konkurrent til fossil energi. I tillegg er satsning på bærekraftig biomasse helt nødvendig for å oppnå våre felles klimamål, fortsatte han.

Hauge ga også Kronprinsen et innblikk i Bellonas framtidsvisjoner for el-teknologi i skipsfarten. – Her er det et enormt potensiale, understreket han.

Kronprinsen fikk også en innføring i Bellonas næringslivssamarbeid, samt et møte med selskapet Sahara Forest Project, der Bellona er medeier.

Ved endt program takket Kronprinsen for bra og omfattende gjennomgang. Vi i Bellona takker for at Kronprinsen tok seg tid til å besøke oss, og verdsetter høyt at miljø og klima står på Slottets agenda.

Se Slottets egen oppsummering av besøket her.

Se flere bilder her.