Nyheter

Energieffektivisering: Rockwool skal varme opp Trondheim og Moss

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 18. oktober, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Steinullprodusenten Rockwool skal varme opp Trondheim og Moss med overskuddsvarme. - Samarbeidet mellom Statkraft og Rockwool viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi sammen skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg i Bellona.

Overskuddsvarmen fra Rockwool skal altså varme opp bygninger disse byene, tilsvarende til sammen 500 husstander. Samtidig skal dagens oppvarming ved fabrikkene fases ut og erstattes med fjernvarme. Varmen skal hentes fra kjøletank/sirkulasjonstank i fabrikkene.

Rockwool produserer steinull som brukes til isolasjon i bygninger. Til det trenger de varme – og mye av det. Ovnene hos Rockwool holder ca. 1.500 C og kjøles ned med vann. Tidligere har ikke denne overskuddsvarmen blitt tatt vare på. Nå skal den leveres inn i fjernvarmenettet til Statkraft. Målet er å være klare i løpet av våren 2017.

– Dette inngår som en del av vår miljøvisjon. Vi prøver å skjerpe oss der vi kan og hente de miljøgevinstene vi kan. Vi har jobbet mye med å utnytte energien effektivt innenfor fabrikkens fire vegger, men nå ønsker vi også å bevege oss utenfor, sier Hans Joachim Motzfeldt, samfunnskontakt i Rockwool.

Enova har gitt finansiell støtte til prosjektet, og årlig uttak av varme er foreløpig beregnet til å være 4 GWh i Moss og 3,5 GWh i Trondheim.

Bellona har medvirket til samarbeidet fra starten av. Faktisk var det på et forumsmøte hos Bellona at Rockwool, Statkraft og Fjernvarmeforeningen møttes og begynte å samarbeide om dette.

– Samarbeidet mellom Statkraft og Rockwool viser at det er viktig at aktører i markedet møtes og tenker på tvers av egen virksomhet når vi sammen skal finne fornuftige løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet, sier fagsjef Hallstein Havåg i Bellona.