Nyheter

Bellona anmelder forsøpling i Elverum

Karl Kristensen og bilbatterier dumpet i Elverum
Karl Kristensen og bilbatterier dumpet i Elverum
Ellen Viseth

Publiseringsdato: 3. november, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

Bellona anmelder i dag ulovlig dumping av avfall i Elverum kommune. Bellona frykter at alvorlig forsøpling er et økende problem ute i kommunene.

Bellona har med interesse lest og sett bilder/video på Østlendingen.no fra den ulovlige deponeringen av avfall ved Starmoen i Elverum.

– Bellona er glad for at Østlendingen setter fokus på denne viktige saken. Vi ønsker også å rose kommunen for rask og kompetent respons når de ble gjort kjent med forholdene, sier fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona.

For å sikre at forsøplingen blir gjenstand for politietterforskning leverer Bellona i dag en anmeldelse av forholdet. Bellona ser det som svært viktig at aktøren som har stått for forsøplingen av sandtaket i Elverum blir stilt til ansvar for dette.

Les hele anmeldelsen her:

Selv om det er vanskelig å spore avfallet tilbake til kilden hvor det har oppstått, viser bildematerialet til Østlendingen objekter som er såpass særegne at det burde la seg gjøre. Fuglebadet er blant annet en lett gjenkjennelig, sier Kristensen.

Han sier slikt avfall erfaringsvis stammer fra nylige rivingspro-sjekter i nærområdet.

– Ved å gå gjennom kjente prosjekter i nærområdet den siste tiden, burde det være mulig å finne en match, tror Kristensen.

Villfyllinger av denne typen langt mindre vanlig i dag enn for en del år tilbake. Likevel skjer det fortsatt.

– I det siste har vi sett en rekke saker i løpet av kort tid. Det er rimelig å spørre om man er inne i en negativ trend hvor respekten for regelverket er synkende, sier Kristensen.

Bellona anmeldte i sommer blant annet Trondos en tilsvarende villfylling i Meråker kommune. I etterkant er vi også varslet om en rekke tilsvarende saker andre steder i landet, blant annet i Andebu kommune hvor Bellonas befaring avdekket svært omfattende forsøpling.