Nyheter

Ingen framtid for gass i transportsektoren

Publiseringsdato: 23. november, 2000

Skrevet av: Thomas Palm

I årets utgave av World Energy Outloock som ble presentert i Haag, tar det internasjonale energibyrået IEA livet av oljeminister Olav Akselsens drøm om storstilt gassifisering av Norge.

IEA:

Akselsen som nylig fremhevet forbrenningsmotorens fortreffeligheter – mens Al Gore vil avskaffe den – er som kjent også en varm forkjemper for mer bruk av gass i transportsektoren.


Om dette heter det i rapporten fra IEA: «Mange alternative drivstoff gir ingen signifikante utslippsreduksjoner av drivhusgasser, spesielt de som kommer fra naturgass eller LPG (Liqified Petroleum Gas red. anm.). Utslippsreduksjonene vil ikke i en livsløpsanalyse bli større enn 25% sammenlignet med dagens drivstoff og kan ikke rettferdiggjøre en kostbar introduksjon og konvertering av infrastruktur og kjøretøy.» Dette gir ny tyngde til Bellonas standpunkt om at det er hydrogen som bør være fremtidens drivstoff. Da har man mulighetene til å produsere den fra naturgass med CO2-deponering, noe som nærmest eliminerer utslippene, og i tillegg kan hydrogen naturligvis produseres fra fornybare energikilder uten utslipp.


Det ser for øvrig ut til at IEA-forfatterne har glemt hydrogen i rapporten.