Nyheter

Tyskland tester kvotehandel

Publiseringsdato: 14. mars, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Tyske selskaper er nå i gang med et pilotprosjekt for å teste ut kvotehandel med utslipp av klimagasser.

EUs miljøvernministere kom i desember i fjor fram til en politisk enighet om forslaget til et kvotehandelsdirektiv. Et direktivforslag som etablerer et system for handel med utslippskvoter innen EU. Europaparlamentet begynner sin andre høring av direktivforslaget i mai. Europaparlamentet har klare meninger til flere punkter i direktivet . Et endelig vedtak er forventet mot slutten av 2003.

I mellomtiden begynner testkjøringen/utprøvingen. I Tyskland har man nå begynt å teste ut kvotehandel i forkant av iverksettingen av direktivet. Selskaper kan kjøpe utslippstillatelser, og nylig ble kvoter auksjonert bort for 6.58 euro pr. tonn CO2. Dette var første gang i Tyskland en slik type handel ble forsøkt, og erfaringen vil nå bli evaluert av en nasjonal tysk arbeidsgruppe som jobber med implementeringen av kvotedirektivet, melder Reuter.

Auksjonen var i regi av en prosjektgruppe som ble startet på initiativ fra det tyske miljøverndepartementet, og består både av offentlige og private aktører. Prosjektgruppa har fått bevilget 1.3 millioner euro til å kjøpe utslippstillatelser fra seks bedrifter. Disse bedriftene har forpliktet seg til å investere i energisparetiltak for å redusere utslippene sine i perioden 2005 – 2009.

Ruediger Scweer, leder av klimaendringsdivisjonen i det tyske miljøverndepartementet, sier til Reuter at auksjonsprisene, om bare som indikasjoner, var innenfor det internasjonale prisspekteret som er i ferd med å utvikle seg. Tyske fabrikker og kraftverk står for nesten halvparten av all utslipp av miljøfarlige gasser i EU.

Nettopp allokering av utslippstillatelser er et av de omdiskuterte temaene i forbindelse med direktivet for kvotehandel. Europaparlamentet og Ministerrådet er foreløpig uenige om hvilken mengde som kan auksjoneres og hvilken mengde som skal tildeles fritt. Rådet vil ha fri allokering av utslippskvotene i første fase, 2005-2007, og minst 90 % fri allokering i andre fase, mens Parlamentet ha 15 % auksjonering allerede fra 2005.

Les mere om behandlingen av kvotehandelsdirektivetprosjektet , og om tysk kvotehandel (ekstern link).