Nyheter

Bellona åpner kontor i Polen

wikipedia commons

Publiseringsdato: 23. mars, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Miljøstiftelsen Bellona etablerer sitt femte utenlandskontor. Det nye kontoret befinner seg i Krakow i Polen og får navnet Bellona Polska.

– Vi er veldig glad for at Bellona nå kan utvide med et kontor i Polen. Det er behov for flere bellonister i verden, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellonas første kontor utenfor Norges grenser var kontoret i Murmansk, som ble åpnet i 1994 i forbindelse med atomavfall-problematikken. EU-kontoret i Brussel ble etablert senere samme år. St. Petersburg-kontoret kom i 1996 og Washington-kontoret i 1998.

Bellona Polska

Bellonas kontor i Krakow åpnes i Bellona jubileumsår. Til sommeren er Bellona 25 år.

Det nye kontoret, Bellona Polska, blir registrert som en polsk stiftelse og bemannes ved oppstarten av tre personer. Kontoret vil bli ledet av Marek Zaborowski, som har nærmere 20 års erfaring fra energi- og luftforurensningspolitikk. Han har blant annet etablert og ledet et av Polens fremste firmaer for energianalyser , det regionalet byrået for energi- og miljøstyring i Krakow.

De to viktigste saksområdene for Bellona Polska blir fangst og lagring av CO2 (CO2-håndtering) og energieffektivisering (enøk).

European Climate Foundation har gått inn med tung økonomisk støtte til kontoret.

Veikart for Polen

Bellonas Polen-kontor etableres i forbindelse med Bellonas veikart for CO2-håndtering i Polen, en rapport om mulighetene for CO2-håndtering i Polen.
Veikartet, kalt ”Insuring Energy Independence. A CCS Roadmap for Poland”, lanseres i Warsawa i dag.

I arbeidet med dette store veikartet har Bellonas eksperter jobbet med polske eksperter.

– Vi har hatt flere samarbeidspartnere og kontakter i Polen over lengre tid nå, og vi har en rimelig god oversikt over situasjonen for energi- og klimaspørsmål i landet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Største utslippskilde

Polen har en veldig CO2-intensiv kraftproduksjon: Nesten 90 % av elektrisiteten i landet produseres ved kullkraftverk. Kraftsektoren slipper ut hele 1,12 tonn CO2-ekvivalenter per megawattime (mWh) produsert elektrisitet. Gjennomsnittet i EU er 0,45 tonn.

Kullkraftverket Belchatow er den største utslippskilden i hele Europa, med 30 millioner tonn CO2 hvert år. Til sammenligning ligger Norges utslipp på drøyt 51 millioner tonn totalt.

– Vi ser et stort potensial for fangst og lagring av CO2 i Polen. De har store utslippskilder innen kraftsektoren og industrien, og samtidig har de mange potensielle lagringssteder for CO2, sier Hauge.

Nye kraftverk

Bellonas veikart for CO2-håndtering i Polen viser til at landet må satse tungt på fornybar energi og energieffektivisering, men gitt den store bruken av kullkraft vil de største klimakuttene i de nærmeste tiårene kunne ligge i CO2-håndtering.

Kraftverkene i Polen er gamle og de fleste må skiftes ut i løpet av kort tid. Etter Bellonas mening er det ekstremt viktig at teknologi for CO2-håndtering blir tatt i bruk på de nye kraftverkene.

EU har satt seg som målsetning at alle nye kraftverk i EU skal bygges med renseteknologi fra 2020 av.