Nyheter

Bellona i Durban

Publiseringsdato: 26. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Mandag starter COP 17, klimatoppmøtet i Durban, Sør-Afrika. Bellona vil være til stede for å følge forhandlingene og arrangere nærmere 20 internasjonale workshops i eget møtelokale.

FNs årlige klimatoppmøte arrangeres denne gang i den sør-afrikanske byen Durban og varer fra 28. november til 9. desember.

Nærmere 200 land vil delta i forhandlingene, og mer enn 20 000 representanter fra regjeringer, organisasjoner, bedrifter og media er akkreditert til de ulike arenaene i Durban.

Årets møte er det 17. for partene i klimakonvensjonen (COP 17) og det sjuende for partene i Kyoto-protokollen (CMP 7).

Bellona vil presentere og diskutere konkrete forslag til løsninger gjennom en rekke seminarer, workshops og pressebriefs i eget konferanserom.

Bellona-rommet

“The Bellona Room” ligger i år strategisk til, mellom møterommene til EU og USA.
I samarbeid med Global CCS Institute og andre samarbeidspartnere vil Bellona arrangere workshops om blant annet CCS, karbonnegativ energi og finansiering av det grønne klimafondet, som ble avtalt under klimaforhandlingene i Cancun i fjor.

Blant deltakerne på arrangementene i Bellona-rommet er tidligere visepresident i USA og klimaaktivist Al Gore (live på videolink), og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

De viktigste arrangementene er:

 • Blue Carbon & Ocean Forest Project 2.desember
 • Carbon Negative 5.desember
 • Tar Sands  7.desember
 • Reducing HFCs 7.desember
 • Sahara Forest Project 8.desember
 • Climate Finance 9.desember

I tillegg blir CCS-eventene og Energy+-eventene våre viktige. Les detaljer i programmet i spalten til høyre.

101 Løsninger

I 2009 presenterte Bellona “101 Løsninger” på klimatoppmøtet i København. Denne løsningsorienterte tilnærmingen til klimakampen følges opp på årets toppmøte.

Bellonas “101 Løsninger” viser at det allerede finnes mange gode løsninger på klimakrisen. Utfordringen er å få politikerne til å ta de grep som er nødvendig.

Klimakrisen kan tvinge oss til å tenke nytt og på den måten også bidra til noe positivt. Sahara Forest Project er et av de nyskapende prosjektene Bellona er involvert i. Her vil sol, vind og sjøvann industsrielt skapes om til ferskvann, grønn biomasse og elektrisitet.

Integrert havbruk er et annet spennende konsept, hvor blåskjell, algedyrking og oppdrettsfisk danner et system som kopierer naturens egne økosystemer. Begge disse store forretningsideene vil bli presentert i egne workshops under toppmøtet.

Toppmøtet. Hva kan man forvente?

Kyoto-avtalens framtid og klimafinansiering er de mest sentrale spørsmålene i forhandlingene, i følge Miljøverndepartementet. Men det synes å være en dyp kløft i de ulike partenes posisjoner.

Forskningssenteret Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy (CICEP) arrangerte denne uken et seminar hvor USAs, EUs og Kinas forhandlingsposisjoner ble belyst:

USA – Obama er bundet på hender og føtter
Guri Bang, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning

Kina – best på hjemmebane
Iselin Stensdal, forsker ved Fridtjof Nansens institutt

EU – Pådriver i motbakke?
Jon Birger Skjærseth, forsker ved Fridtjof Nansens institutt

Har FN-forhandlingene spilt fallitt og hva er alternativene?
Steffen Kallbekken, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning

Bellonas håp er at toppmøtet resulterer i:

 • Enighet om hvordan det grønne klimafondet skal organiseres.
 • Enighet om at fangst og lagring av CO2 blir en del av den grønne utviklingsmekanismen (CDM).
 • Vedtak som gjør at teknologi-sentre kan startes opp i 2012.
 • At partene begynner å diskutere hvordan CO2 kan trekkes ut av atmosfæren eller karbon negative tilnærminger. (Radikal geo-engineering blir avvist.)

Vi skulle også gjerne sett at:

 • Kina legger frem en utslippstrategi som introduserer absolutte utslippstak og et rapporterings-system som USA vil akseptere.
 • Arbeidet med å få et felles samordnet kvotesystem fra ulike deler av verden starter med et utspill fra Australia og California.

Få tviler på at det er nødvendig å kutte klimagassutslippene verden over. Overgangen fra fossil, skitten energi til ren, fornybar energi vil komme, men styresmaktene er redd for at overgangen blir for upopulær og dyr. Flere rapporter, for eksempel Stern-rapporten, har imidlertid vist at det vil bli dyrere dess lenger man venter.